pátek 27. března 2009

Vybíjená

Žákyně 4. a 5. třídy se pod vedením p. uč. Zdeňky Šimíčkové zúčastnily dne 25. 3. 2009 okrskového kola celostátní soutěže základních škol ve vybíjené. Zvítězily a postupují do okresního kola, které proběhne 1. 4. 2009.

Fotky ze soutěže si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

čtvrtek 26. března 2009

Videozáznamy konference o vodě

Ve čtvrtek 19. 2. 2009 proběhla v tělocvičně naší školy konference o vodě složena z vystoupení našich žáků. Zpracoval jsem videozáznam z konference a umístil je na server YouTube. Server umožňuje publikovat videa s maximální délkou 10 minut. Proto je videozáznam z konference rozdělen na 4 části – 1. část, 2. část, 3. část, přípravy.

středa 25. března 2009

Videozáznam z loňského Dne Země

V loňském roce jsme na školní zahradě připravili program ke Dni Země (24. dubna 2008). Týmy žáků procházeli různými stanovišti a plnili na nich připravené úkoly.

Dodatečně jsem zpracoval videozáznam ze Dne Země a umístil jej na server YouTube. Záznam je možné přehrát i ve vyšší kvalitě (HQ).

úterý 24. března 2009

Zájezd do divadla

Pro žáky II.st. připravujeme zájezd do divadla Jiřího Myrona na činohru Karla Čapka Válka s mloky.

Tato 2. premiéra se uskuteční 5. dubna 2009, odjezd od školy v 16.13 hod., dále podle rozpisu. Záloha je 150 Kč (vstupné s dopravou).

Další text ...

Činohra Karla Čapka

Válka s mloky

Termín: 5. dubna 2009

Trasa
:

zastávka - Katastrální úřad ve 16.00 hod.
zastávka ul. Revoluční – 16.03 hod.
zastávka Sídliště za křižovatkou – 16.06 hod.
zastávka Hamerská – 16.10 hod.
zastávka u Základní školy v Lískovci – 16.13 hod.
dál podle vedoucího zájezdu do Ostravy k divadlu J. Myrona a zpět.


Předpokládaný návrat : 19.30 - 20.00 hod.

Zájemci se mohou přihlásit u p. zástupkyně ředitele A. Cittové

Indie - královna Orientu

Dne 25. března 2009 se žáci II. stupně zúčastní vzdělávacího programu, pořádaném v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000. Projekce se uskuteční v kině P. Bezruče od 10 hodin.
Pro žáky je připravena autobusová doprava. Cena vstupného, včetně dopravy 70 Kč.
Další informace: www.planetazeme3000.cz
pátek 20. března 2009

Zelené hlavy

Pokračujeme v osvědčené spolupráci mladších a starších žáků. Žáci volitelného předmětu Člověk a příroda pomáhali druháčkům s výrobou „zelených hlav“. Někteří si procvičili, jiní zase naučili ovládat šití jehlou, využít odpadový materiál a s použitím semínek trávy vyrobit dekoraci a vnést kousek zelené přírody do domácností.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Text napsala Marie Stratilová.

čtvrtek 19. března 2009

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Žáci se účastní projektové výzvy OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK, v jejímž rámci provedou jarní úklid prostor a blízkého okolí vodního pramene v Hájku v lokalitě obce Frýdek–Místek, Lískovec v době od 22. 3.–22. 4. 2009. Tato akce je vyhlášena Sdružením TEREZA PRAHA spolu se společností KOFOLA, která poskytne finanční příspěvek na ekologické aktivity našich žáků.

Text napsala Marie Stratilová.

Zpráva o konferenci VODA

Dne 19.února 2009 se uskutečnila na naší škole konference o vodě. Přivítali jsem mezi sebou vedoucí školského odboru Magistrátu města Frýdek – Místku paní Ing Ilonu Nowakovou, paní místostarostku obce Řepiště Jaroslavu Bezecnou, paní učitelku ZŠ Řepiště Martinu Pavloskovou , s ní žáky 5. třídy řepišťské školy a redaktora Zpravodaje města Frýdku–Místku pana Petra Pavelku.

Text napsala Marie Stratilová.
Další text ...

Konference o vodě byla součástí plnění mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Všichni víme, jak je VODA nezbytná pro každodenní život všech organismů na naší planetě. Je nejkontrolovanějším potravním produktem. Žáci spolu se svými učiteli se zamýšleli nad tímto tématem a seznámili nás se svými výtvarnými pracemi, elektronickými prezentacemi a výsledky pokusů.S velkou pozorností a ohlasem se setkaly scénky sehrané dramatickým kroužkem, pokusy žáků 6. A 9.třídy, vystoupení žáků z řepišťské školy.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Videozáběry z Vánočních dílen

V pátek 5. prosince 2008 proběhla ve škole akce Vánoční dílny. Během úvodního programu v tělocvičně jsem natočil několik videozáběrů. Na záběrech jsou útržky z vystoupení dětí z mateřské školy, dětí nižšího stupně ZŠ a našeho pěveckého sboru.

Video si můžete prohlédnout prostřednictvím odkazu na server YouTube. Je možné je přehrát i ve vyšší kvalitě (HQ).

Zápis dětí do Mateřské školy ve F-M, Lískovci

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 21.dubna a 22.dubna 2009 v době od 8.00 do 16.00 hod. v budově Mateřské školy Lískovec, K Sedlištím 182.

Přijímací kritéria:
 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem (TP) v Lískovci,
 2. děti zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců) přihlášené k celodenní docházce s trvalým pobytem v Lískovci,
 3. děti, které mají sourozence v mateřské škole, přihlášené k celodenní docházce s TP,
 4. děti se sociokulturně znevýhodněného prostředí přihlášené k celodenní docházce s TP,
 5. ostatní děti s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím

středa 18. března 2009

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 17. března 2009 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 41 žáků . Naši školu úspěšně reprezentovala Dominika Koflerová. Umístila se na 2. místě, a tudíž postupuje do krajského kola. Gratulujeme a budeme držet palce.

úterý 17. března 2009

Spolupráce s knihovnou

Naše škola několik let spolupracuje s Městskou knihovnou ve Frýdku-Místku a místní knihovnou v Lískovci. Výsledkem této spolupráce jsou knihovnické lekce, které dvakrát ročně navštěvují žáci všech tříd. Tyto lekce zajímavým způsobem vhodně doplňují a obohacují učivo nejen českého jazyka a literatury, ale např. i dějepisu nebo výtvarné výchovy.

Věříme, že se díky této spolupráci daří alespoň u některých dětí vzbudit zájem o četbu a mnozí z nich navštěvují knihovnu pravidelně.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Program Dental alarm

V pondělí 16. 3. 2009 navštívila naši školu bývalá žákyně a nyní studentka stomatologie Petra Adamusová, aby seznámila žáky 1., 2. a 3.třídy s preventivním programem Dental alarm, zaměřeným na správnou péči o chrup.
Dětem se líbila prezentace i krátká ukázka, jak správně pečovat o své zuby, v níž Petra využila zajímavé modely a pomůcky.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Výsledky školního kola ve zpěvu - Loutnička 2009

V pondělí 9. 3. 2009 si někteří žáci naší školy s chutí zazpívali ve školním kole Loutničky. Nejlepší ze 33 zpěváků se umístili takto:

Další text ...

0. kategorie (1. třída)

 1. Kopcová Eliška

 2. Svoboda Štěpán

 3. Hamplová Vendulka


1. kategorie (2. a 3. třída)

 1. Kostelanská Vendulka

 2. Cholevíková Zuzana

 3. Kaňáková Kateřina


2. kategorie (4. a 5. třída)

 1. Nováková Martina, Zuczková Andrea

 2. Hrnčiříková Nina

 3. Štveráková Veronika, Máchová Daniela


3. kategorie (6. a 7. třída)

 1. Slaná Veronika

 2. Dorotíková Nikol


4. kategorie (8. a 9.třída)

 1. Knapová Klára

 2. Uhrová Adéla

 3. Cádriková Aneta, Barochová Kristýna


Blahopřejeme a držíme palce v okrskovém kole.

čtvrtek 5. března 2009

Koncert skupiny Marbo

V pátek 27. 2. 2009 jsme zhlédli výchovný koncert hudební skupiny Marbo. Představení bylo zaměřené na téma - Jak složit písničku. Učinkující vytvořili výbornou atmosféru. Podařilo se jim malé diváky zaujmout a vtáhnout do svého vystoupení. Za doprovodu saxofonu a elektrických kláves nám zazpívali několik známých i neznámých písní.
Jak to na koncertu vypadalo, se můžete podívat v naší fotogalerii.

pondělí 2. března 2009

Recitační soutěž

Dne 26. února 2009 se konalo ve Frýdku - Místku obvodní kolo v recitační soutěži. V kategorii žáků 8.–9. tříd zvítězila Tereza Nožičková, žákyně 8. třídy naší školy. Gratulujeme a budeme držet palce v okresním kole.