pátek 24. června 2011

Exkurze do včelařského muzea

Žáci 1., 2., 3. a 6. třídy se zúčastnili exkurze za životem včel do Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích. Včelařské muzeum je ojedinělé nejen svými sbírkami, ale i naučnými panely, ze kterých děti mohly čerpat poučení. Prohlídka muzea je zpestřena projížďkou „včelmetrem“. Děti shlédly zajímavou  projekci o životě včel a mohly si prohlédnout včelařský skanzen, naučný včelín a navštívit včelařskou prodejnu (viz fotogalerie).

čtvrtek 23. června 2011

Dinosauří týden

Tento týden se žáci 4. třídy seznamují s životem pravěkých dinosaurů. Tento projekt se děje napříč různými předměty. Během výuky se využívá metoda CLIL. Žáci si procvičí slovní zásobu a dva tvary minulého času v hodinách anglického jazyka, v matematice vypracují pracovní list a s dinosaury si procvičí násobky čísel. V hodinách výtvarné výchovy vytvoří barevné koláže ze života dinosaurů a v hodinách čtení si procvičí porozumění anglickému textu na krátkých popisech jednotlivých druhů pravěkých zvířat. V pátek celý projekt završí návštěva Dinoparku v Karviné (viz fotogalerie).
Zpracovala Petra Procházková

úterý 21. června 2011

Pasování čtenářů

Vždy na závěr školního roku navštěvují 1. třídu dvě kouzelné bytosti - tetka Abecedka a Písmenková víla. I letos se jim prvňáčci předvedli se svým čtenářským uměním, za něž byli odměněni a pasováni na opravdové ČTENÁŘE.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

čtvrtek 16. června 2011

Atletický trojboj

Ve středu, 15.června 2011, proběhl na hřišti 11.ZŠ ve Frýdku-Místku atletický trojboj městských ŠD. Soutěžilo se v běhu na 50 metrů, skoku z místa a hodu kriketovým míčkem.
Další text ...
Naši zástupci bojovali v uvedených disciplínách ze všech sil a pro naši ŠD získali cenné "kovy". Zlaté medaile přivezli Robin Dorotík (2.třída), Eliška Kopcová (3.třída) a Ondřej Pětroš (4.třída), stříbrnou medaili vybojovala Nela Žídková (5.třída) a bronzově oceněni byli Míša Jurša (1.třída) a Štěpán Svoboda (3.třída). Fotky si můžete prohlédnout zde.


Všem závodníkům děkujeme za reprezantaci a oceněným gratulujeme!
Napsala : Miroslava Raníková

úterý 14. června 2011

eTwinning - získali jsme ocenění - 1. místo

eTwinningový projekt Meriam okolitý svet - Měřím okolní svět naší šesté třídy tvořený  společně s žáky z ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíně,  získal 1. místo v soutěží o nejlepší eTwinningový projekt na Slovensku.
Čtěte zde

neděle 12. června 2011

Školní akademie k 80. výročí založení školy

Slavnostní akademie k 80. výročí založení naší školy proběhla v Kulturním domě v Lískovci. Všichni účinkující včetně všech organizátorů a pomocníků si zaslouží upřímné poděkování za nezapomenutelný zážitek, strávený při sledování všech vystoupení. Nejde vyzvednout ...

Další text ...
jedno nejlepší číslo, protože se všichni snažili a odevzdali svůj nejlepší výkon. Počínaje nejmenšími prvňáčky - Sluníčky, přes pestrou paletu vynikajících tanečních vystoupení, seznamujících nás s vývojem tanečních stylů v minulosti a současnosti, ale i s cestou do Afriky. Divadelních výstupů, a to nejen v jazyce českém, po módní přehlídku a vtipnou scénku, jak se učí děti v různých dobách. Nesmíme opomenout ani pěvecká vystoupení a malé flétnisty a jejich starší kamarády v školním hudebním souboru s kytarami a dalšími nástroji. Věříme, že dojdou naplnění slova moderátorky, která na závěr popřála naší škole mnoho úspěchů a spoustu šikovných dětí jako doposud.

Doufáme, že se Vám vystoupení našich žáků líbila a kdo má chuť a náladu připomenout si skvělou atmosféru naší slavnostní akademie k 80. výročí založení lískovecké školy, může se podívat na níže uvedené odkazy. Závěrem nezbývá než nám všem, kteří máme něco společného s naší školou - žáci, rodiče, učitelé, bývalí absolventi, popřát do dalších let mnoho úspěchů a chuti do práce a "dělejme spolu lepší školu".

Odkazy na videozáznamy a fotogalerie:

pátek 10. června 2011

Dětský den

V pátek 3. 6. 2011 probíhal odpoledne Dětský den s řadou soutěží a atrakcí pro děti naší školy, který uspořádalo SRPŠ ve spolupráci se školou. Ohlédnutí za pěkným odpolednem můžete najít ve fotogalerii .


čtvrtek 9. června 2011

Výlet za jasoněm mezi kapkami deště ...

Cílem školního výletu šesťáků a ekologického kroužku bylo především pozorování jasoně červenookého v jeho přírozeném prostředí vápencových lomů ve Štramberku.

Další text ...

Nakonec počasí neumožnilo toto pozorování, ale naši dobrou náladu nemohlo zkazit ani mokro v botech, za krkem - prostě všude. Společně jsme prozkoumali jeskyni Šipku, kde jsme si vyslechli zajímavé povídáni o jejím původu a dokonce jsme viděli jasoně, ale jen na obrázku - prostě pršelo a pršelo. Další naše kroky směřovaly na štramberskou Trúbu a snad největší zájem vzbudilo akvárium - terárium se skvělým průvodcem a nejodvážnější měli i hada okolo krku. Všichni účastníci zaslouží ocenění za vzorné chování a především dobrou náladu (viz fotogalerie).