úterý 30. června 2009

Příprava školního roku 2009-2010

Na informačním webu naší školy (info.skola.liskovec.cz) pod odkazem Školní rok 2009–2010 budou zveřejňovány průběžně informace ke školnímu roku 2009–2010.
Mgr. Jan Petr, ředitel školy

středa 24. června 2009

Vánoční besídka 3.tř. - dodatečně

19.12. - poslední den školy před Vánocemi se 3. třída proměnila v Andělskou třídu. Andělé se do třídy mohli dostat jen přes bílé obláčky, potom se rozdělili do skupin a hledali rozstříhanou zašifrovanou zprávu. Nejdříve ji museli slepit a potom přeložit z morzeovy abecedy. Každé skupince vyšla jiná vánoční pranostika. Po práci přišla odměna - diskotéka a po ní rozdání dárků. Fotografie si můžete prohlédnout na Andělské fotogalerii .

Třeťákiáda

Pár dní před koncem školního roku si třeťáci připravili pro své mladší spolužáky z 1. a 2. třídy soutěž, kterou nazvali TŘEŤÁKIÁDA. Rozdělili si mezi sebou 8 stanovišť, na kterých si pro své mladší kamarády připravili různé úkoly.

Děkujeme jim a p. učitelce Poláchové za zpestření závěru roku, výbornou organizaci a pěkné odměny!

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii

Mimořádné ocenění práce žáků v eTwinningu

Letošním deváťákům se dostalo velkého ocenění formou udělení Mimořádné ceny za nejlepší technický projekt - Spoločná experimentáreň, kterou realizovali spolu s kamarády ze slovenského města Dubnice nad Váhom. Žáci dostali za novou práci cenu rektora Žilinskej univerzity. Bližší informace o projektu najdete na stránkách projektu.

úterý 23. června 2009

Noční škola v Lískovci, aneb spíme ve škole

V noci ze středy 17. června na čtvrtek 18. se osmá třída rozhodla přespat ve škole. Všichni se hrozně těšili na vzrušující zážitek a napjatě čekali, co je bude čekat v bojové hře v tzv. bojovce.

Další text ...


Sešli jsme se v šest hodin večer před školou. Někteří byli přivezení rodiči, jiní autobusem, a ti zdatnější přijeli na kole. Celá akce byla zahájena bojovkou – rozdělili jsme se do tří smíšených družstev, které si musely vybojovat a najít poklad. Ale nebylo to zadarmo. Nejdříve jsme museli zjistit, kde se sladký poklad nachází. Při splnění úkolů v tělocvičně (slalom ve švédské bedně, opičí dráha, trefa do koše apod.) jsme dostali indicie, které nás měly zavést do kolovny. K odemčení kolovny jsme potřebovali sadu klíčů, které jsme zase získali při plnění dalších úkolů v jednotlivých třídách (pavučina, slepec,…). Při získání dalšího klíče jsme byli blíž a blíž k sladké odměně. Na závěr jsme museli klíče uspořádat podle určitého kódu.

Při bojovce šlo především o spolupráci všech členů týmu, o sílu, hbitost, ale i o logiku a umění vyjadřování. Třešinka na dortu byla vychutnávání úžasného melounu.

Po předání odměny, společném focení a vychutnávání si melounu jsme si připravili kutloch na spaní. Leželi jsme na žíněnkách, a díky spacákům jsme vypadali tak trochu jako larvy.

Večerka měla být v deset hodin, ale trochu se nám protáhla kvůli diskotéce do dvanácti. Už jsme skoro spali (spíše žvanili – poznámka učitele), když přesně o půlnoci začalo zvonit! Všichni jsme se hrozně vylekali, protože to opravdu nikdo nečekal. Pak jsme ale usnuli, a spalo se nám dobře.

Celou akci pro nás připravil a provázel třídní učitel Petr Jaroš s paní učitelkou Martinou Šebestovou.

Ráno se nikomu nechtělo vstávat, ale nedalo se nic dělat. Po ranní hygieně a po snídani jsme zahájili další super akci a tou byl recesní olympijský den.

Všichni si to náramně užili a někdy by si to rádi zopakovali.

Článek vytvořen z písemných prácí nocležníku.

PS: Koukněte se na fotky, a zažijete alespoň zlomek toho, co žáci osmé třídy.

Exkurze do Fulneku,Hradce nad Moravicí, na Vikštejn

Ve středu 19.6.2009 žáci 4. a 5. třídy navštívili Muzeum Jana Amose Komenského ve Fulneku.Potom jsme si prohlédli zámek v Hradci nad Moravicí. Exkurzi jsme zakončili opékáním párků na hradě Vikštejn.Fotky z exkurze si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

pondělí 22. června 2009

Škola v přírodě 3.tř. - Srdce Beskyd Podolánky

Žáci 3.tř. se celý školní rok utkávali v celotřídní soutěži, ktrerá vyvrcholila na škole v přírodě a to hledáním pokladu. Nejdříve však museli najít mapu podle tří indicií. To se podařilo Michalovi. A podle mapy najít zakopaný poklad. Jestli se jim to povedlo se můžete podívat v naší fotogalerii.

pondělí 15. června 2009

Školní výlet 8. třídy

Kdo má více energie, kdo síly, kdo trpělivosti, kdo odvahy nebo i chytrosti, se projevilo na školním výletě. Osmáci si mohli vyzkoušet na co mají a na co ne. Takovými slovy můžeme popsat dvoudenní výlet do Mostů u Jablunkova. A nebo vše shrnout do jednoho slova - adrenalin. Kde, na čem a jak? Koukněte se na fotky a uvidíte.

Žákům se výlet líbil, důkazem byla jejich snaha v přemlouvání na prodloužení výletu ještě o jednu noc, a prý klidně i pod širákem.

Napsal třídní učitel Mgr. Jaroš

středa 10. června 2009

Mediální tvorba – ukázky animací žáků

Ve volitelném předmětu „mediální tvorba“ jsme se mimo jiné věnovali základům animace. Vyzkoušeli jsme si vytvářet animace z fotografií neživých předmětů. Ukázky několika prací žáků si můžete prohlédnout na mém webu.

pondělí 8. června 2009

Den dětí

V pátek 5. 6. 2009 probíhal odpoledne Dětský den s řadou soutěží a atrakcí pro děti naší školy, který uspořádalo SRPŠ ve spolupráci se školou. Ohlédnutí za pěkným odpolednem můžete najít ve fotogalerii.

Projekt Recyklohraní

Dne 8.června zpracovali a odeslali žáci kvíz projektu Recyklohraní. Za jeho správné vyplnění získali 200 bodů.

neděle 7. června 2009

Bambiriáda 2009

Žáci naší školy se také zúčastnili Bambiriády, která je největší přehlídkou kulturních, zájmových a sportovních činností pro děti a mládež. Kroužek debrujárů se představil se svými pokusy a aerobicová skupina předvedla své pěkné vystoupení. Děti měly možnost si zasoutěžit a ověřit si své znalosti o zemích EU. Zájemci si mohli vyzkoušet výzbroj a výstroj městské policie a někteří si s chutí zastříleli z luku.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

středa 3. června 2009

Exkurze 8. a 9. třídy

Žáci obou tříd měli možnost zúčastnit se zajímavé exkurze do Geologického pavilónu VŠB, kde si prohlédli mineralogickou sbírku, která asi všechny zaskočila svým rozsahem. Cesta pak pokračovala na prohlídku opevnění Hlučín-Darkovičky a snad nejzajímavější byl program v porubském planetáriu.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Ohlédnutí za výletem 9. třídy.

Poslední výlet strávili deváťáci v prostředí Beskyd výletem na Prašivou a Kotář.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

úterý 2. června 2009

Pasování čtenářů

Tato knihovnická lekce již čtvrtým rokem patří k těm tradičním. Vždy v červnu navštíví 1. třídu dvě kouzelné bytosti - písmenková víla a tetka Abecedka z Městské knihovny ve Frýdku-Místku. V úterý 2.6. 2009 si přišly poslechnout čtenářské umění všech prvňáčků. Děti byly "pasovány" na opravdové čtenáře a odměněny dárkem.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

pondělí 1. června 2009

Úspěšná reprezentace v mezinárodní soutěži

V letošním roce se koná již 38. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež, kterou pořádá Světová poštovní unie společně s Organizací Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO.

Pro naši školu je velkým oceněním, že na 1. místě v české části se umístila žákyně 8. ročníku Dominika Koflerová. Její vítězný dopis na téma "Jak mohou dobré pracovní podmínky vést k lepšímu životu" byl v originálu i ve francouzském překladu odeslán mezinárodní porotě do Bernu.

Výsledky světové části soutěže budou zveřejněny 9.října 2009 na oficiálních stránkách České pošty.

Dominice přejeme mnoho štěstí.