čtvrtek 21. května 2009

Muzikál Sněhurka

Pro žáky 1. a 2. třídy připravujeme návštěvu muzikálu Sněhurka v Těšínském divadle. Představení se uskuteční 26. května 2009, odjezd autobusu je v 9.15 hod. od školy. Záloha je 150 Kč (vstupné s dopravou).

středa 20. května 2009

Oznámení o ředitelském volnu

Ředitel Základní školy a mateřské školy ve Frýdku–Místku, Lískovci vyhlašuje na dny 29. 6. a 30. 6. 2009 dle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volné dny z technických důvodů (opravy ve škole).

Provoz školní družiny bude zajištěn. Obědy zajištěny nebudou.
Mgr. Jan Petr, ředitel školy

pondělí 18. května 2009

Škola v přírodě 2009 - Čeladná, Podolánky

Ve dnech 11.5.-15.5.2009 se hotel Srdce Beskyd na Čeladné-Podolánkách stal novým domovem pro téměř 110 žáků naší školy.
Žáci 1. stupně zde prožili se svým pedagogickým a zdravotnickým doprovodem několik dní plných her, soutěží a aktivit, při kterých neměli čas vydechnout ani smutnit.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii 1, fotogalerii 2, fotogalerii 3

Další text ...


Ke sportování jsme využili fotbalové hřiště a dětské hřiště bezprostředně u hotelu.
Blízké okolí hotelu nás lákalo k procházkám do lesa, kde jsme stavěli lesní stavby, hledali vzácný poklad, sázeli stromky, sbírali dřevo na táborák, soutěžili v lesním trojboji, a taky jsme si užili a prožili stezku odvahy, kterou si pro své mladší spolužáky připravili žáci 5. třídy.
Navštívili nás revírníci, kteří nás zasvětili do tajů beskydské přírody a její ochrany.
Všichni si užili velkou dávku adrenalinu při jízdě na horských koloběžkách. Někteří zdatnější se vydali i na delší projížďku.
Využili jsme všechny nám dostupné místnosti turistické části hotelu (sál, recepce, salonek) taky k tomu, abychom se věnovali i učení (mučení). Vyráběli jsme tady různé výrobky, psali deníky, kreslili, četli, vyprávěli, zpívali ...

Vzdálenější okolí hotelu nás lákalo k menším túrám - nejnáročnější byla na Plucnarku a zpět. Poslední večer právě po této túře bylo vítaným a téměř nutným zpestřením (v zájmu zachování posledních zbytků fyzických a psychických sil všech zúčastněných) promítání pohádky v kinosále hotelu.

Celý pobyt nám zpříjemnilo hezké počasí a ochotný a vstřícný personál hotelu.
Děkujeme všem rodičům a SRPŠ za věcné a finanční dary, díky nimž měly naše děti školu v přírodě bohatší a zajímavější.

Den matek

SRPŠ spolu se ZŠ a MŠ v Lískovci si Vás dovolují pozvat na oslavu Dne matek,
která se uskuteční 22. května 2009 od 16:00 hod. v místním Kulturním domě.
čtvrtek 14. května 2009

Metodické setkání FM Education

V rámci projektu FM Education ve kterém Statutární město Frýdek-Místek získalo téměř 15,4 miliónu korun na kvalitativní zvýšení vzdělávání v základních školách, proběhlo taky první metodické setkání zpracovatelů, které organizoval jeden z účastníků, tentokrát ZŠaMŠ F-M Lískovec. Dne 12. května 2009 se sešlo 24 účastníku z 10 škol města, kteří zpracovávají své výstupy v rámci oblasti Člověk a příroda. Účastníci si vyměnili zkušenosti, někteří předvedli své výstupy, které posloužily jako inspirace pro další. Na statické stránce FM Education jsou zveřejněny rovněž fotografie z metodického setkání.
Jan Petr a Veronika Sochací

úterý 12. května 2009

GLOBEGAMES

12. ročník GLOBEGAMES ve Stříbře

„Obhájíme nebo neobhájíme svou pověst o ekoškole ?!“ S touto obavou jsme odjížděli na 12. ročník ekologické soutěže Globegames, která se tentokrát konala na druhé straně České republiky v historickém hornickém městě Stříbře.

Další text ...


Co to je Globegames?

Každý rok čeká studenty i učitelé z celé republiky čtyři dny zajímavého programu plného zkoumání a pozorování přírody, prezentování výsledků ročních projektů, ale i zábavy. Obrovská maketa zeměkoule, která je symbolem programu GLOBE, se tentokrát valila po Stříbře.

Lískovecké družstvo ve složení Tomáš Melichar, Matěj Kaloč, Tereza Nožíčková a Dominika Koflerová si připravilo prezentaci na téma „Co nám teče za humny“, kdy už od září zkoumali, měřili a vyhodnocovali kvalitu vody v okolí své školy. Všichni čtyři se přičinili svým přístupem o kvalitní zvládnutí všech úkolů (ať už šlo o terénní úkoly nebo o prezentaci celoročního projektu).

Tímto článkem chce škola účastníkům poděkovat za vzornou reprezentaci školy.

Za školu napsal a publikoval Mgr. Jaroš Petr

PS: Nadšení, radost i únavu vyčtete z fotek, na které se určitě podívejte.

čtvrtek 7. května 2009

Školní výlet 9. třídy

Žáci 9. třídy se zúčastní školního výletu, který se uskuteční 14. 5. – 15.5. 2009 na turistickou základnu Višňovka ve Vyšních Lhotách.

Další text ...


Odkaz na informace o chatě: http://www.levneubytovani.net/objekt.php?nazev=tz-visnovka

Program: Turistický výlet na Prašivou a Kotář, soutěživé hry. Program může být upraven s ohledem na počasí.

Cena 300 Kč zahrnuje dopravu, ubytování, 2 obědy.

Je zajištěn pitný režim. Večeři a snídani s sebou.

Sraz účastníků je 14. 5. 2009 v 9,45 hod. ve Frýdek-Místek, Frýdek, autobusové nádr. MHD - před čekárnou.

Návrat: 15. 5. 2009 ( předpokládaný čas 14.53 hod ), Frýdek-Místek, Frýdek, aut. nádr. MHD.

Účastník si sebou vezme: průkazku zdrav. pojišťovny, průkazku na slevu.

Při nástupu účastníci odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti.

Vyúčtování bude provedeno po výletě.

úterý 5. května 2009

Škola v přírodě (květen 2009)

ZŠ a MŠ F-M Lískovec pořádá ve dnech 11. května až 15. května 2009 ozdravný pobyt pro děti I. stupně na Čeladné v Podolánkách. Veškeré podrobné informace a rovněž tiskopisy ke stažení, naleznete na webu školy v části Úřední deska.