středa 22. prosince 2010

Vánoční laťka

Povzbuzováni, jásot, křik, potlesk, adrenalin, dobré výkony, zklamání, ale především duch vánoc - to vše a mnohem více jste mohli vidět, slyšet a cítit na vánoční laťce.

Výkony byly opět úžasné, moderátorská dvojice Šimon a Kuba se zhostili své role na výbornou a taneční vystoupení Ondry, Marka, Honzy a Kristýny taky nemělo chybu

Důkaz je zde.

Jaroš Petr

úterý 21. prosince 2010

Mladý Demosthenes 2010

Naše škola se již tradičně zapojila do celostátní soutěže v umění komunikace „Mladý Demosthenes“, jejímž vyhlašovatelem a organizátorem je FACE OF NEW EUROPE.

Další text ...

Dne 13. prosince 2010 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 23 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích:

1. kategorie - žáci 6. a 7. třídy
2. kategorie - žáci 8. a 9. třídy

Soutěžící vystoupili s 1–2 minutovým monologem na téma, které si sami vymysleli. Porota posuzovala originalitu tématu, využití jazykových prostředků, techniku práce s hlasem, neverbální komunikaci i celkový dojem. Výkony byly velmi vyrovnané a na vysoké úrovni.

Oceněni však mohli být jen ti nejlepší:

I. kategorie:

1. místo: Josef Doležal
2. místo: Nikola Straková, Nina Hrnčiříková
3. místo: Kateřina Procházková, Johana Supíková

II. kategorie:

1. místo: Josef Kukučka
2. místo: Eliška Pešková, Karolína Jurásková
3. místo: Vojtěch Pětroš, Helena Kopelová

Vítězové z obou kategorií nás budou reprezentovat v lednu 2011 v regionálním kole v Ostravě.

středa 8. prosince 2010

Čertovská škola

Žáci 2. třídy si 3. prosince vyzkoušeli nezvyklé úkoly v čertovské škole. Naučili se poznávat dobré a špatné lidské vlastnosti, prokázali šikovnost svých rukou při navlékání popcornu a vyráběli vlastní podobiznu. A zatímco vloni dosáhli nejvýš na čertovský výuční list, letos bylo cílem rovnou čertovské maturitní vysvědčení.

Prohlédněte si fotografie.

úterý 7. prosince 2010

Vánoční dílny 2010

3. 12. 2010 proběhly v odpoledních hodinách na škole Vánoční dílny. Žáci a učitelé školy prezentovali veřejnosti vánoční zvyky a výrobu vánočních ozdob. Dětem naděloval dárky Mikuláš s anděly a čerty. Fotky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii 1 a fotogalerii 2.

Dějepisná olympiáda

Tento rok opět proběhla na naší škole Dějepisná olympáda. Letošní, již 40. ročník, byl nazván "Ve zdraví i v nemoci".

Další text ...
Zaměření otázek odpovídalo podtitulu "Od šamana po penicilín". Řešitelé museli prokázat, že vědí, jak lidé v minulosti léčili své nemocné nebo co všechno věděli o stavbě lidského těla. Součástí olympiády byly také otázky, které se týkaly historických zajímavostí z oblasti léčení a nemocí. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žákyň a žáků 8. a 9. třídy.

Výsledky:
  1. Josef Kukučka
  2. Karolína Jurásková
  3. Šimon Palarczyk
  4. Miroslav Juroška
  5. Kristýna Chvančíková
  6. Lucie Adamcová

Vítěz se zúčastní okresního kola, které se uskuteční 2.2.2011 na ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109 ve Frýdku - Místku.

pondělí 6. prosince 2010

Mateřská školka - Lískovec

Školní rok se pomalu rozběhl a naše dětičky si konečně zvykají na prostředí a režim dne.Proběhlo již několi úspěšných akcí, Divadlo loutek, divadélko v mateřince a prosinec je tady.Děti si nacvičily krátký program k Mikuláši, který proběhl v ZŠ a s velkým ohlasem nejen u dětí, ale i rodičů.

Prosinec bude v MŠ hektický a nejrůznějších akcí bude tolik, že je musíme pro přehlednost zveřejnit.

Další text ...

7.12. - v 9.00 maňáskové divadlo -Pásmo tří pohádek společně se ZŠ
14.12. - v 9.00 divadlo Taraba - Příjdu včas
16.12.- Beseda se strážníky městské policie
17.12. - Divadlo 1,2 - Sněhuláci
20.12. - posezení u vánočního stromku

Abychom neseděli jen u stromečku, samozřejmě, že s dětmi budeme péct i vánoční cukroví, na kterém si pochutnáme. Slavnostně tak ukončíme tento rok 23.12 ,kdy začnou zimní prázdniny a budeme se na sebe těšit po Novém roce 3.1.2011.

Za školku i za děti přejeme Všem hodně zdraví, úspěchů a štěstí v roce 2011.

sobota 4. prosince 2010

Andělská škola

Pro děti z 1. třídy byl pátek 3.12. 2010 mimořádným a veselým dnem. Dopoledne plnily v andělském přestrojení "andělské" úkoly - vyráběly si čelenku a papírové anděly, skládaly a lepily puzzle, počítaly čertovsky těžké příklady, v angličtině si hrou a na prac. listech, které jim připravila p. uč. Procházková, procvičovaly čísla od 1-10 a připravovaly se na odpolední program. V 16 hodin v tělocvičně svým krátkým vystoupením spolu s dětmi z místní MŠ, dětmi z 2. třídy a flétnisty zahájily Vánoční dílny a Mikulášskou nadílku.

Děkuji maminkám p. Černé a p. Mužné za cukroví, které nám pro tento den připravily, a v němž nechyběli perníkoví andělíčci.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

pondělí 29. listopadu 2010

Krátký videozáznam z Halloweenu

26. října se naše škola proměnila při příležitosti oslav svátku Halloween v rejdiště strašidel. Zpětně si můžete prohlédnout krátky videozáznam vystoupení žáků 8. třídy ve školní tělocvičně.

sobota 27. listopadu 2010

čtvrtek 25. listopadu 2010

Školní stravování - upozornění

Dne 8. prosince 2010 nebude pro žáky zajištěn oběd. Nebude v provozu školní jídelna - vývařovna ve F-M na ulici El.Krásnohorské, odkud stravu dovážíme.

neděle 14. listopadu 2010

Hasík

V naší škole proběhla akce HASÍK – POŽÁRNÍ PREVENCE PRO DĚTI. Navštívili nás hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů z Brandýsa nad Labem. Děti z 2. a 6. třídy se seznámily s prací hasičů a s technikou, kterou hasiči používají při likvidaci požárů a záchraně životů. Žáci měli možnost prohlédnout si oblečení hasičů a mnozí si vyzkoušeli i přilbu.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

středa 10. listopadu 2010

Podzimní výtvarná dílna ve školní družině


V úterý, 9. listopadu 2010, proběhla ve školní družině podzimní výtvarná dílna.
Z dřevěných špalků a polínek, listí, žaludů, větviček, sena, slámy, sušených květin a jiných přírodnin, tvořily děti a jejich rodiče strašidélka i podzimní skřítky, malovalo se na kameny, zdobily se břečťanové věnečky, vytvářely se malé i velké dekorace podle vlastní fantazie. Pan Cvešper, který přivezl „budky“ pro výrobu vánočních betlémů, odborně a zručně předvedl práci se dřevem, každý si mohl „na vlastní ruce“ vyzkoušet práci s dlátky.
Bylo to příjemně strávené tvůrčí odpoledne, vytvořenými výrobky máme vyzdobenou školu a mnohé z nich si jejich autoři odnesli domů. Fotografie si můžete prohlédnout zde .
Napsala Miroslava Raníková

 

úterý 9. listopadu 2010

Akce pro děti ve školní družině

Tradiční Slavnost lískových oříšků připravili letos žáci předmětu Člověk a příroda na téma Večerníčku Králíci z klobouku. Na šesti stanovištích si děti ověřily své znalosti o králících, čím a jak se krmí, dověděly se velice podrobně, co je potřeba ke zdárnému chovu králíků, prokazovaly i své čtenářské a počtářské dovednosti. Všechna stanoviště si žáci připravili sami a opravdu zodpovědně.
Fotografie si můžete prohlédnout zde .

Napsala MarieStratilová

neděle 7. listopadu 2010

Fyzikální olympiáda

Kategorie E je určena žákům 9. tříd, kategorie F je určena žákům 8. tříd základních škol - a kategorie G je pro žáky 7. ročníku
Hodně štěstí a rozumu při řešení Vám přeje Libor Kvapil

pátek 5. listopadu 2010

Škola získala osvědčení pro výuku metody CLIL

Naše paní učitelka Petra Procházková úspěšně absolvovala odborné semináře a stala se na naší škole garantem pro výuku metody CLIL - Content language integrated learning = obsahově integrované jazykové vzdělávání.

Další text ...

Žáci se tak od září 2010 začínají setkávat ve výuce s inovativním a tvůrčím přístupem této metody.
V některých předmětech zařazují učitelé angličtinu formou “jazykové sprchy“, což v praxi znamená využití a obohacení slovní zásoby žáků v daném učivu. Nejprve jde jen o pár slovíček, které se děti nově naučí.
Za své jazykové schopnosti v daném předmětu pochopitelně nejsou hodnoceni.
Cizí jazyk se tak stává prostředkem nikoliv cílem. Již na prvním stupni mohou žáci např. obdržet pracovní list do matematiky napsaný v anglickém jazyce. Procvičí si tak cizí jazyk i mimo danou vyučovací hodinu. Jazyk není již vnímán jen pasivně v předem vymezených vyučovacích hodinách, ale stává se nedílnou součástí žákova učení. Metoda obohacuje žáky nejen jazykově, ale zároveň rozšiřuje možnosti myšlení a celkového mezipředmětového spojení učiva. Metoda byla již úspěšně vyzkoušena loňský školní rok, a to v kroužku Green English, kde se žáci učí o ekologii prostřednictvím angličtiny.

čtvrtek 4. listopadu 2010

Setkání na téma "Může být internet nebezpečný?"

Škola pořádá setkání na téma "Může být internet nebezpečný?". Akce je zaměřena především na rodiče našich žáků. Budeme mluvit o obtěžování z internetu, o zneužívání soukromí, o škodlivých programech, o možném protizákonném chování na internetu, o nebezpečích, která může internet přinést dětem.

Setkáni by se mělo uskutečnit pro velký zájem rodičů ve 2 termínech – v pondělí 8. 11. 2010 od 17. hod. a v úterý 9. 11. 2010 od 17. hod.

Na setkání se zájemci o tuto problematiku se teší Jiří Stavinoha

úterý 26. října 2010

Halloween

Dne 26. 10. se naše škola proměnila ve strašidélné místo. Všude poletovala strašidla, čarodějnice a další podivné postavy. V tělocvičně pak každá třída předvedla, čeho jsou takové příšerky schopny - recitovat básně, hrát divadlo i tančit. Nevěříte? Koukněte se fotky.

Za ZŠ Lískovec Petr Jaroš a Markéta Vítková

čtvrtek 21. října 2010

Třídní schůzky a členská schůze SRPŠ

Třídní schůzky a členská schůze SRPŠ se koná dnes 21.10. 2010, začátek v 16.00 hod. v tělocvičně školy.
Jan Petr, ředitel školy

Recyklohraní

Ve školním roce 2010/ 2011 se naši žáci zapojují již do 3.ročníku Recyklohraní.

V průběhu 2. ročníku jsme splnili 6 vyhlášených úkolů, sbírali vyřazené baterie a drobná elektrozařízení. Umístili jsme se mezi 56 nejlepšími školami České republiky, získali jsme bonus 1000 bodů a Zlatý diplom Recyklohraní

Společnými silami všech škol bylo odevzdáno k recyklaci téměř 60 tun použitých baterií a více než 341 tun vysloužilého elektrozařízení! Dohromady školy odevzdaly 3 363 vyřazených televizí a 5 719 počítačových monitorů. Díky tomu se do přírody nedostane například 1377 tun nebezpečného odpadu, což je váha šesti soch svobody.

Napsala Marie Stratilová

středa 20. října 2010

Adaptační kurz 6. a 8. třídy - FM Education

Žáci 6. a 8. třídy se zúčastnili adaptačního kurzu hrazeného z prostředku projektu FM Education. Vydařená akce proběhla v prostředí hotelu Petra Bezruče v Malenovicích pod Lysou horou. Žáci se účastnili zajímavých aktivit, her, soupeřili s trifidy a nejlepší turisté zdolali i vrchol Lysé hory.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

pátek 15. října 2010

Tvůrci znaku města

Naše škola reprezentuje město Frýdek – Místek zapojením se do pokusu o světový rekord ve vytvoření největší galerie znaků měst a obcí České republiky vyrobených z odpadových materiálů. Znak města vytvořili žáci 9.třídy: Dominika Koflerová, Adéla Uhrová, Kateřina Adamusová a Michal Kaleta. Znak města včetně jeho tvůrců si můžete prohlednout na fotografii.
Napsala Marie Stratilová

pondělí 11. října 2010

Exkurze do Záchranné stanice pro volně žijící zvířata

Ve čtvrtek 7. října 2010 jely děti ze školní družiny na výlet do Záchranné stanice pro volně žijící zvířata do Bartošovic. Společně se staršími žáky z ekologického kroužku a p. učitelkou Stratilovou se vydaly podívat se do “zvířecí nemocnice”, která jediná v Moravskoslezském kraji pečuje o zraněná, nemocná nebo jinak handicapovaná volně žijící zvířata a snaží se o jejich opětovný návrat do volné přírody.
Napsala Miroslava Raníková

Odkazy na fotogalerie z akce: fotogalerie 1 a fotogalerie 2

Další text ...
Průvodcem nám byl pan Jan Kašinský, který velmi poutavě vyprávěl o práci lidí v záchranné stanici, o jejich úkolech a činnosti a představil nám některé z obyvatelů stanice.

Ukázal nám několik ježků, o které se starají přes zimu a na jaře je, dostatečně vykrmené, vypouštějí do přírody, vysvětlil nám rozdíly mezi ježkem východním a ježkem západním, ve voliérách nám předvedl zástupce ptačí říše-vránu, straku, krkavce, kavku, puštíka, sýčka, sovu pálenou, výra velkého, párek rarohů, jestřába, poštolku, kalouse ušatého a další “pacienty”, kteří se zotavují ze zranění třeba po srážce s automobilem nebo z popálení a poranění, které utrpěli při dosedu na sloupy vysokého napětí. Viděli jsme hravé veverky, čápy bílé i čápy černé, divoké husy a kačeny, z jezírka pan Kašinský čeřenem vylovil karase obecného, ukázal i škeble říční.

Ve vnitřní expozici jsme si prohlédli i ukázky zvířat, která žijí v regionu Poodří-vydru i “vydrýska”, jezevce, racky chechtavé, volavku, chřástala, bukače, motáka, kapra obecného, na výukových panelech jsme si mohli přečíst zajímavosti o rostlinách a zvířatech, které patří do tohoto kraje. Ukázal nám, i pro nás neznámou, vodní rostlinu-kotvici a její plody jsme si na ukázku přivezli. Největší radost nám udělala srnka Verča, která se na nás zvědavě přišla podívat a nechala se od nás pohladit.

Barunka Piváčková přivezla do stanice kočičí granule a konzervy pro krmení ježků, (aby se dostalo i na “jejich” ježka, kterého tam před časem odvezli) a Maruška Stiborová přidala tři obrovské mrkve, zvířatům na přilepšenou.

Myslím, že výlet, který byl financován z prostředků Moravskoslezského kraje na projekt “Poznej chráněné oblasti MSK, nauč se je chránit i ty” se vydařil a byl další a zajímavou akcí v programu ekologické výchovy naší Ekoškoly.


pátek 8. října 2010

Slavnostní otevření hřiště

Hostesky, roztleskávačky, uváděčí, sportovci, žáci, učitelé i hosté - ti všichni se zúčastnili slavnostního otevření sportovního hřiště, které je zdokumentováno v naší fotogalerii.

I přes chladné počasí se celá akce vydařila - žáci prvního stupně si vyzkoušeli novou dráhu na 50 metrů. Zároveň se tento den začala psát nová lískovecká tradice - lískovecké sportovní rekordy, které se budeme snažit překonávat na lískoveckých olympijských hrách (po dokončení úpravy celého hřiště)

Děkujeme všem, kteří přispěli k vybudování sportovního hřiště.
Mgr. Jaroš Petr

neděle 3. října 2010

Sběr kaštanů

Od měsíce října vyhlašujeme soutěž ve sběru kaštanů a žaludů pro zimní přikrmování zvěře. Kdo má zájem se do sběru zapojit, ať nosí doma zvážené kaštany (žaludy), vždy v pondělí do ŠD. Stejně jako v loňském školním roce nabízejí myslivci, kteří si budou donesené kaštany a žaludy odebírat, za sběr odměnu – za jeden kilogram kaštanů (žaludů) dostane sběrač jednu korunu!

Napsala Miroslava Raníková

středa 29. září 2010

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik žáků 7.třídy se uskuteční v době od 27.2.2011 do 4.3.2011 v Malenovicích, hotel KAM. Předpokládaná cena je 3100,-Kč. Zálohu v hotovosti ve výši 1000,-Kč je nutné uhradit do 15.11.2010 paní učitelce Pacákové, doplatek ve výši 2100,-Kč pak do 31.1.2011 na účet školy. Bližší informace v případě potřeby poskytne vedoucí LVVZ Mgr. Petra Pacáková.

neděle 26. září 2010

Setkání absolventů školy

V sobotu 25. 9. 2010 se uskutečnil sraz absolventů naší školy po padesáti letech. Všichni zúčastnění se měli možnost znovu setkat na místech, kde dříve byli jako spolužáci. Rovněž se seznámili se změnami, kterými naše škola prošla a prochází.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii

čtvrtek 16. září 2010

Běžecké závody

Dne 15. 9. se konaly v Sokolovně ve Frýdku běžecké závody. Celkem bylo 10 kategorií po 8 soutěžících. Naše děti dovezly čtyři krásné diplomy za dvě první místa a dvě třetí místa. První místa postupují do dalšího kola.

Podívejte se ve fotogalerii, jak děti závodí.

středa 15. září 2010

Školní stravování - upozornění

Dne 21.září 2010 nebude pro žáky zajištěn oběd. (Nebude v provozu školní jídelna – vývařovna ve F-M na ulici El. Krásnohorské, odkud stravu dovážíme.) Stravné za tento den bude žákům vráceno.

neděle 12. září 2010

Výzva

Vážení rodiče a přátelé Lískovecké školy, pokud můžete a máte zájem finančně nebo materiálně pomoci při zatemnění počítačových učeben (látkovými závěsy nebo žaluziemi), kontaktujte prosím ředitele školy nebo zástupkyni ředitele školy (tel.: 558 652 187). Pomůžete tím ke zkvalitnění výuky. Děkujeme.

čtvrtek 9. září 2010

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách určených pro žáky prvního stupně
základních škol z celé České republiky. Více zde.

pondělí 6. září 2010

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 6. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2010-2011. Fotografie letošních prvňáčků si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

pondělí 30. srpna 2010

Zápis dětí do školní družiny

Zápis dětí do školní družiny proběhne dne 6.9.2010 v době od 10-16 hodin.

Napsala Miroslava Raníková.

neděle 22. srpna 2010

Volné dny (ředitelské volno)

Ředitel ZŠaMŠ F-M Lískovec, vyhlašuje na dny 1.,2. a 3.9. 2010 dle § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. volné dny z technických důvodů. Provoz školní družiny bude v naléhavých případech zajištěn. Věřím, že pochopíte závažnost situace způsobenou rozsáhlou investiční akci, která přispěje v budoucnu k lepšímu chodu školy (zateplení budovy, výměna oken). Oznámení se týká jen ZŠ, MŠ zahájí provoz normálně. Školní rok ZŠ bude tedy zahájen 6.září v 7.55 hod.
Mgr. Jan Petr, ředitel školy


středa 30. června 2010

Slavnostní ukončení školního roku

30. červen - očekávaný Den D
Každoroční ukončení školního roku (tentokrát roku 2009/2010) se neslo v duchu loučení s devátou třídou a vyhodnocení těch nejlepších ve škole. Letos byl program obohacen o chlapeckou kapelu z řad devaťáků.
Přejeme všem pěkné prázdniny a v září opět v lavicích,...

ZŠ Lískovec

neděle 27. června 2010

Nej - ze školy v přírodě očima páťáků

Zájemci se mohou v krátkém ohlédnutí seznámit s názory žáků na školu v přírodě - a možná tam bude i poklad ...

video

sobota 26. června 2010

Sportovní den

Učitelé versus žáci - tak to byl letošní sportovní den určen tentokrát žákům páté až deváté třídy. Učitelé a žáci si to "rozdali" v pěti sportech - volejbal, florbal a vybíjenou vyhráli učitelé, kopanou a basketbal žáci. O přestávkách ještě mezi sebou soutěžili jednotlivé třídy o nejsportovnější třídu - po zvládnutí osmi disciplín se radovali z prvního místa (i ze sladké odměny) osmáci, druhé místo obsadila devátá třída.

Chcete-li vidět, jak se v Lískovci sportuje, podívejte se na fotky.
organizátor sportovního dne Mgr. Jaroš Petr

Výlet 6. třídy

Štramberská trúba - to byl jeden z mnoha cílů školního výletu šesťáků. K dalším cílům patřilo arboretum se vzácnou flórou i faunou, rozhledna, Štramberské náměstí se štramberskými uchy, muzeum kreseb Buriana, jeskyně Šipka i dětské hřiště ve Štramberku. Žákům se výlet velmi líbil, což dokazují fotky.

Kam příště? To se uvidí!
za 6. ročník Mgr. Jaroš Petr

pátek 25. června 2010

Plavecký výcvik - MŠ

Dnes 25. 6. 2010 jsme úspěšně ukončili plavecký výcvik. Nejdříve jsme měli trochu obavy z toho co nás čeká, ale byli jsme úplně překvapeni a nadšení. Plavčice byly velice hodné a trpělivé a děti pomalu ztrácely zábrany a strach z vody. Nakonec se tak těšily,že by chodily každý den. Objednali jsme proto kurz již na příští školní rok, ať se máme na co těšit. V létě u vody pak všem děti předvedou co umí, když dostali mokré vysvědčení.

Rozloučení se školáky

Ve středu 23.6. proběhlo v naší MŠ rozloučení s dětmi, které po prázdninách odcházejí do školy.Všechny děti se těšily, protože se s rodiči podíleli na přípravě. Celá akce proběhla velice slavnostně, budoucí školáci byli pasování šerpou absolventa MŠ. Zazpívali jsme si a po té následovala velká sláva, při které se krájel dort, střílelo šampáňo a bylo spousty radosti.

Musím jménem dětí poděkovat především paní Plašovské za veliký dort i malé dortíky, poděkování rovněž patří paní Justové za celý plech vynikajícího moučníku, paní Hruškové za drobné dárky, ale i maminkám za spousty dobrot, které ještě poslouží při soutěži "Hledej poklad". Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi,rodiči.

Koukněte na fotky.

čtvrtek 24. června 2010

Škola v přírodě

Již sedmým rokem vyjeli žáci 1. stupně na školu v přírodě. Pobytu se zúčastnilo 107 žáků, pečovalo o ně 8 pedagogických pracovníků a 2 kvalifikované zdravotní sestry. Počasí se umoudřilo, a tak v krásném prostředí Beskyd měli žáci možnost prožít týden plný her i poznání. Jistě se mi nepodaří vyjmenovat všechny aktivity jednotlivých tříd. Z těch společných lze jmenovat výborně připravenou stezku místních lesníků, výjezdy na horských koloběžkách, fotbalový turnaj, přednášku Hnutí Duha o šelmách žijících v okolí. Děkuji za velkou pomoc panu učiteli Kaločovi a za vynikající péči o zdraví zdravotním sestrám - paní Janě Kaločové a paní Janě Verlíkové. A k prohlédnutí přikládám další skupinu fotografií.

pondělí 21. června 2010

Učíme se v lese o lese

V rámci projektu Pilotní ověřování metodik EVVO pro výuku jiných předmětů jsme strávili s dětmi 4. třídy třídenní pobyt na Chatě Skalka v Mostech u Jablunkova. Naše lískovecká škola se zúčastnila tohoto pilotního programu poprvé, a to v termínu 31. 5. – 2. 6. 2010.

Další text ...
Žáci naší školy se zúčastnili soustředění v přírodě, které bylo zaměřeno na ekosystém Les. Součástí soustředění byla nejen tradiční, ale hlavně kreativní výuka pomocí her, kvízů a skupinové práce. Během těchto tří dnů se žáci dozvěděli mnoho nového o životě v lese, pobytových znameních, poznávali stopy, rostliny i živočichy.

Součástí výuky byla i terminologie v anglickém jazyce a další didaktické hry, během níž si žáci danou slovní zásobu vyzkoušeli. Díky tomuto pobytu došlo i k lepší týmové spolupráci třídy. Děti se věnovaly i hrám, které měly přispět k ještě lepšímu klimatu ve třídě. Počasí nám moc nepřálo, avšak i přesto jsme vyrazili do lesa. Děti si užily krásného prostředí a pobyt měl velmi pozitivní ohlasy. Budeme se těšit na další společný průzkum přírody ve společnosti žáků naší školy, stejně jako na spolupráci s nadšeným týmem pedagogů a zástupců institutu Euroschola, Třinec.

Náklady na přípravu pobytu i soustředění samotné, byly hrazeny strukturálním fondem EU.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Petra Procházková, Mgr. Marie Stratilová, Mgr. M. Poláchová

neděle 20. června 2010

4.třída - výtvarná výchova

V projektu Zeleň a prostředí naší školy se 4. třída představila Veselým stromem - má jednu výhodu, nemusí se zalévat. Strom jsme zhotovili z kelímků od jogurtů. Také jsme se pokusili vyrobit obrazy z víček od PET lahví. Na Velikonoce jsme drátovali vajíčka. Pro maminky jsme vytvořili šperky. Zde si je můžete prohlédnout jejich fotky.

Já nic, já muzikant

Do naší školy zavítal Ivan Urbánek se svým programem Já nic, já muzikant. Žáci 1. stupně vytvořili orchestr, který měl přivítat mistra Paganini. Děti se také dozvěděly zajímavé informace o hudbě. Všem se program velice líbil. Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

úterý 15. června 2010

Škola v přírodě 2010

Zdravíme všechny, kteří na nás myslí a vzpomínají. Máme pro Vás zprávu - máme se fajn, což dokládá snad i těchto pár fotek. Po skončení akce jich určitě přibude - je tady totiž problém s rychlosti internetu 64 kb/s - tudíž vkládání fotek je značně ztížené...

Už se těšíme, až budeme vyprávět o všem co jsme se dozvěděli a naučili. O hrách na rysa, o odlévání stop, o výletech, o skřítcích, kteří si našli námi postavené domečky a zanechali nám tam pozdrav, o pověstech ze zdejších končin. A vůbec o všech bezva věcech, které lze zažít s dobrými kamarády. A to jsme tady teprvé dva dny. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

středa 9. června 2010

Dopravní hřiště

Žáci páté třídy měli možnost si vyzkoušet a ověřit své znalosti dopravních předpisů na dětském dopravním hřišti.
Všem přejeme, aby potkávali jen ohleduplné řidiče - účastníky silničního provozu. Fotky si můžete prohlédnout v fotogalerii.

pátek 4. června 2010

SPOLEČNÉ FOTO - mateřská škola

Rodiče! Ve čtvrtek 10.června se budou naše děti v MŠ fotografovat na závěrečné společné fotky. Proto přiveďte děti do 8.30 do MŠ, ať máme krásnou památku (i ty, které nebudou zdravé, chvíli to vydrží). Cena je 25,-Kč.

Třídní výlet 9. třídy

Jedná z posledních společných akcí - i tak by se dal nazvat výlet devítky do Moravského krasu.
Přestože nám propršelo a večer byla docela zima, žáci byli s výletem spokojení. I lidé, kteří s námi cestovali, nás označovali jako veselou třídu. A co jsme vše na výletě podnikli? Čtěte dál.

Další text ...
Už čtyř hodinová cesta vlakem navodila veselou náladu, ani 3 km procházky k Macoše nezkazilo žákům náladu, prohlídka Punkevní jeskyně s lodičkami se taky líbila, krátká cesta lanovkou nás pobavila svou délkou, dalších 6 km jsme šli v dešti se ubytovat, večeře (klasika - špagety), různé hry a od osmi hodin do půlnoci si mohli žáci zatančit, a pak večerka (kecalo se i po půlnoci). Druhý den jsme se opět v dešti přesunuli do Brna, podívat se na Špilberk a jeho kasematy, pak něco zobnout do KFC nebo "Mekáče" a vlakem domů.

středa 2. června 2010

Dětský den v MŠ

Slavnostní den byl 1.červen. Na takovou slávu se děti těšily, a proto poprosily své maminky o sladké překvapení pro své kamarády. Den předem si děti vyzdobily celou školku barevnými řetězy a květinami. Od rána jsme soutěžili, zpívali, kreslili, tančili, nechyběly zákusky a bombony, které vlastnoručně připravily maminky (paní Plašovská, Šigutová, Kovalčíková, Kohutová a Hutyrová). Tímto jim naše děti velice děkují a vzkazují, že to nemělo chybu. Ale bylo toho tolik, že budeme slavit a mlsat až do konce týdne, ale velmi rádi.

pondělí 31. května 2010

Exkurze "Osvětim"

Žáci 9. třídy se mohli podívat do míst, kde nacisté vyvraždili cca 1,5 MILIÓNŮ lidí. Prošli místy, kde trpěly a umíraly v nelidských podmínkách tisíce lidí - mužů, žen i dětí.

A proč je nutné vše znát? Určitě proto, aby se historie neopakovala, a aby žáci veděli, co může způsobit rasová nesnášenlivost. I když byli žáci poučení z hodin dějepisu, co se tehdy stalo, moci vidět vše na vlastní oči, má mnohem hlubší a trvalější vliv na žáka než pouhý výklad v hodině. Na závěr bych chtěl přidat část věty, kterou napsala jedná žačka při rozboru exkurze: "... představila jsem si ty lidi, jak chodili po stejné cestě jako jsme šli my... ale mi nebyla zima, neměla jsem hlad a nebolelo mě celé tělo!"

Mgr. Petr Jaroš
PS: Podívejte se na fotky.

pátek 28. května 2010

Environmentální výuka

Naše škola se chystá realizovat další environmentálně zaměřený projekt EU s názvem "pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí". V rámci tohoto projektu se žáci 4. třídy naší školy zúčastní třídenního pobytu na chatě Skalka v Mostech u Jablunkova v termínu 31. května - 2. června 2010. Všechny náklady spojené s projektem včetně dopravy, ubytování i výuky v terénu jsou hrazeny z fondu ESF. Náplní pobytu bude seznámení s ekosystémem lesa. Environmentální výchova se bude prolínat i s výukou anglického jazyka.

Napsala Mgr. Petra Procházková.

Děti z MŠ v Zoo Ostrava

Jako každým rokem,tak i letos jely děti na výlet do ostravské ZOO. I když celý týden pršelo,nám počasí přálo a my si to skutečně užívali. Vždy objevíme s dětma něco zajímavého, snažíme se nakrmit co nejvíce rybiček a kachen. V kuchyni nám upekli vynikající buchty, na kterých si děti pochutnaly. S hromadou zážitků jsme jeli zoovláčkem zpět k autobusu. Už se těšíme na další zážitky.

Napsala Yvetta Stiborová.

středa 26. května 2010

Výlet do ZOO - MŠ

Dne 27.5.2010 v 8:00 hodin pojedeme s dětma do ZOO Ostrava. Dejte dětem pouze batůžek s pláštěnkou, svačinku a nápoje dostanou děti v MŠ. Určitě se najde i něco dobrého na zub. Nedávejte dětem žádné peníze. Předpokládaný návrat je ve 12:30. Držte palce ať vyjde počasí. Vybírat budeme 100 kč (vstupné a vláček).

Napsala Yvetta Stiborová

úterý 18. května 2010

Nový termín pro školu v přírodě.

Plánovaný odjezd žáků 1. stupně na školu v přírodě se v pondělí nezdařil. Důvodem bylo nejen špatné počasí, ale především neprůjezdná silnice z Čeladné na Podolánky. Nový termín je stanoven od 14. června do 18. června 2010 opět na Hotelu Srdce Beskyd. Doufejme, že žáky i učitele bude čekat bezproblémové cestování a nebe bez mráčku.

pondělí 17. května 2010

5. místo v kraji

5. 5. 2010 proběhlo v Ostravě krajské kolo Olympiády v jazyce českém. Jako vítězka okresního kola hájila barvy lískovecké školy Dominika Koflerová a nutno dodat, že skutečně bravurně. V Moravskoslezském kraji obsadila  5.místo a vzhledem k tomu, že soutěžila v kategorii se studenty víceletých gymnázií, pak nás obzvláště těší, že ze zúčastněných základních škol  byla vůbec nejlepší.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

středa 12. května 2010

Video ze Dne matek

Pan Ivo Řeha natočil při vystoupení ke dni matek v Kulturním domě v Lískovci (7. 5. 2010) videozáznam. Umístil jsem jej na server stream.cz a vy si jej nyní můžete prohlédnout.

Projekt " Mimořádně nadané děti "

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu, který se zaměří na vyhledávání dětí s IQ nad 130. Za tímto účelem navštíví 7. 6. 2010 školku protagonisté celé akce i s školním psychologem R. Gavlasem a rodiče budoucích předškoláků (kteří půjdou k zápisu do školy v únoru 2011) s tímto projektem a práci v něm seznámí. Schůzka se bude konat v MŠ 7. 6. 2010 v 15.00 hodin. Rodiče jsou srdečně vítání, bližší informace v MŠ.

úterý 11. května 2010

Globe Games 2010

Svitavy – město, které se stalo na čtyři dny centrem ekologického dění. A naše škola byla u toho.

Každoročně se mohou žáci základních a středních škol něco nového dozvědět, přiučit se, ale hlavně určitým způsobem pomoci přírodě. Ať už terénní hrou, tentokrát kolem jednoho ze svitavských rybníků, tak svou celoroční prací na téma "Ochrana ovzduší" nebo účastí na ekologickém festivalu na závěr. Žákům (Katka Admausová, Michal Adamus, Michal Kaleta, Soňa Lisníková a Dominika Koflerová) se hry velmi líbily a těší se na příští rok do Vsetína.

Mgr. Jaroš Petr
PS: více na fotkách

sobota 8. května 2010

Den matek

Stalo se již tradicí, že každoročně v pátek odpoledne před druhou květnovou nedělí, kdy všechny maminky slaví svůj svátek, praská kulturní dům v Lískovci ve švech. Děti z místní mateřské školy, žáci 1. stupně i několik žáků 2. stupně pod vedením svých učitelek a vedoucích zájmových kroužků s nadšením předvedli maminkám (i tatínkům), babičkám a tetám výborné výkony v tanečním, řečnickém, recitačním, hereckém, hudebním i výtvarném umění. Věříme, že se "barevné" vystoupení všem líbilo.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii 1 a ve fotogalerii 2.

středa 5. května 2010

5 let - eTwinningu

Žáci naší školy spolu s učiteli připravili několik aktivit k pátému jubileu eTwinningu

Další text ...

Děti měly možnost si zasportovat, ale také vyzkoušet pokusy. To vše mělo společný znak – PĚTKU! Ale jinak byli všichni jedničky! 1+1+1+1+1 = 5
Potápěč č. 5 http://www.youtube.com/watch?v=TOHWyO5vAPE
Trik s pěti kartami http://www.youtube.com/watch?v=tdxIwsVIIEE
Pět a pět vajíček http://www.youtube.com/watch?v=s-fRYZ8ofmE
Kouzelník s pětkou http://www.youtube.com/watch?v=jYex7KA9Jgs

K eTwinningu patří pohyb aneb pět karimatek .


Puzzle – eTwinning

pondělí 3. května 2010

Provoz MŠ během letních prázdnin

Ke stránce Mateřská škola je přiložená tabulka s názvem Prazdninovy provoz MS 2010 ve formátu MS Excel. Ukazuje přehled MŠ, které jsou otevřené během letních prázdnin.

pátek 30. dubna 2010

čtvrtek 29. dubna 2010

Výlet do ZOO - MŠ

Rodiče! Dne 18.5.2010 v 8.00hodin pojedeme s dětma do ZOO Ostrava. Dejte dětem pouze baťůžek s pláštěnkou, svačinku a nápoje dostanou děti v MŠ.Určitě se najde i něco dobrého na zub. Nedávejte dětem žádné peníze.Předpokládaný návrat je 12.30.Držte palce ať vyjde počasí. Vybírat budeme 100,-Kč (vstupné a vláček).

úterý 27. dubna 2010

Dejte nám svůj hlas - hlasujete pro své děti

Naše škola se zapojila do projektu Nadace ČEZ- Oranžová učebna a je zařazena do grantového řízení. Záměrem bylo dále zkvalitnit a přiblížit dětem výuku fyziky s využitím elektronických stavebnic. Podpořte náš záměr svým hlasem. Děkujeme za Váš hlas. Hlasujte zde

Kurz plavání pro MŠ

28.5.2010 zahájíme s dětma kurz plavání na bazénu 11.ZŠ ve Frýdku - Místku. Budeme jezdit vždy před 8.00 hodinou od MŠ a vracet se budeme po desáté hodině. Děti budou potřebovat plavky a ručník v igelitové tašce. Děvčata,která mají dlouhé vlasy musí mít sepnuté vlasy nebo plaveckou čepici. Všichni se velmi těšíme.
Děti dostanou v MŠ prohlášení o zdravotní způsobilosti dětí,které podepíšou a odevzdají, celý kurz i s dopravou bude stát 400,-Kč a platit se bude předem.

pondělí 26. dubna 2010

Návštěva požární zbrojnice ve Frýdku-Místku

V pondělí 26.4.2010 navštívili žáci 2. a 6. třídy požární zbrojnici ve Frýdku-Místku na ul. Pavlíkova.
Návštěva byla vyvrcholením preventivního programu Hasík, se kterým každoročně seznamuje žáky 2. a 6. tříd městských škol Hasičský záchranný sbor ve Frýdku-Místku.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Plavecký výcvik - 2., 3. třída

Od 23.4.2010 si žáci 2. a 3. třídy užívají veselých hodin tělesné výchovy.
Každé úterý do konce školního roku se budou v plaveckém bazénu na 11.ZŠ učit základům plaveckého umění.

Fotografie z 1. lekce si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Den Země v parku B. Smetany v Místku

Ve čtvrtek 22.4.2010, k příležitosti oslav Dne Země, navštívili žáci 1. a 2. třídy akci, kterou pořádal Městský úřad ve Frýdku-Místku.
V místeckém parku B. Smetany si připomněli, jak mohou přispět k čistotě a ochraně životního prostředí, s chutí se zapojili do různých pohybových aktivit a vyzkoušeli si výtvarné techniky s využitím přírodních materiálů.
Jejich dopolední výlet jim byl odměnou za nejlepší umístění v soutěži ve sběru PET lahví.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii

pátek 23. dubna 2010

Tvoříme vlastní nakladatelství

Mezinárodní literární soutěže se zúčastnili z naší školy Josef Doležal, žák 6. třídy a Dominika Koflerová, žákyně 9. třídy.
V silné v konkurenci české části soutěže obsadila 2. místo, a tím si i zajistila postup do finále, Dominika Koflerová.
Věříme, že její krásná kniha "Můj největší poklad" osloví i porotu v Žilině, a budeme se radovat z dalšího úspěchu.
Fotka

Nejlepší řečník kraje

Dominik Sobek, žák 9. třídy, zvítězil v krajském kole soutěže v komunikaci "Mladý Demosthenes".
Nyní jej čeká 3 denní přípravné soustředění a následně celostátní kolo, které se bude konat 13. května 2010
v Praze.
Gratulujeme a budeme držet palce.

Okresní kolo ve skoku vysokém

Žáci ZŠ Lískovec potvrdili svou formu z okrskového kola "Skok do výšky", na kterém se umístili na druhém místě ze všech škol z Frýdku-Místku.


Mám tu čest vám sdělit, že na ZŠ Lískovec chodí nejlepší skokanka devátých tříd v okrese Frýdek-Místek - Nikola Mojžíšková, druhý nejlepší skokan z osmých tříd - Matěj Hluza, třetí nejlepší skokanka z osmých tříd Eliška Pešková, a třetí nejlepší skokan ze šestých tříd - Ondřej Ulbrich.

I další skokani a skokanky dosáhli dobrého výsledku.

Medailistům gratulujeme a zároveň děkujeme.

Mgr. Jaroš Petr


čtvrtek 22. dubna 2010

Den Země 2010

Den Země 2010 na ZŠ a MŠ ve Frýdku – Místku, Lískovci
Tématem letošního Dne Země byla Zeleň kolem nás. Navazovali jsme tak na konferenci Zeleň a prostředí školy. Na jednotlivých stanovištích , které organizovali žáci 8. a 9.tříd, zjišťovali žáci složení půdy, orientovali se podle hmatu – poznávali stromy podle kůry, podle vůně určovali bylinky, květiny , určovali turistické značky, pracovali s buzolou. Velmi poučná a zajímavá přednáška s ukázkami několika druhů dravých ptáků.

Otevírání studánek

Projekt Otevírání studánek
Na ZŠ ve Frýdku -Místku, Lískovci jsme realizovali projekt Otevírání studánek, jejíhož vyhlašovatelem jsou Sdružení TEREZA a firma RAJEC.
Dne 19.dubna 2010 provedlo 24 žáků a 2 pedagogové úklid okolí pramene u Hájku v lokalitě obce Frýdek -Místek, Lískovec ( zametení schodů vedoucích k prameni, odklizení listí z chodníků, odnesli velké větve, které překážely průchodu lidí k dalším procházkám v Hájku a vybrali odpad z protékajícího potůčku. Oproti minulému roku jsme nasbírali mnohem méně nežádoucího odpadu, což svědčí o tom, že si lidé uvědomili, k čemu slouží nainstalované odpadkové koše!

Fotografie se můžete prohlédnout ve fotogalerii.

pondělí 19. dubna 2010

Třídní schůzky dne 22.4.2010

Ve čtvrtek 22.dubna 2010 se od 16.00 hodin konají individulální pohovory nebo třídní schůzky SRPŠ, dle zvažení třídních učitelů.
Další text ...


(A zde je další část mého textu, která se rozsahem nevešla do úvodníku a neobjeví se tak na titulní stránce webu. Tuto závorku nahradím vlastním textem. Pokud si vystačím pouze s úvodníkem, pak smažu vše od slov "Další text ...".)

čtvrtek 15. dubna 2010

Znáte svou vlast?

Internetová soutěž

Máte možnost se zapojit do soutěže o skvělou vědomostní hru Česko.
Více na http://www.sanquis.cz/soutez

Přehazovaná - okresní kolo

Dne 14.4. 2010 se žákyně 6. třídy zúčastnily okresního kola v přehazované a získaly 6. místo.
Připravila: Zdeňka Šimíčková Fotogalerie Blahopřejeme!

středa 14. dubna 2010

Příprava školního roku 2010-2011

Na statické stránce s názvem: Příprava školního roku 2010-2011, můžete průběžně sledovat přípravu nového školního roku.
Další text ...


(A zde je další část mého textu, která se rozsahem nevešla do úvodníku a neobjeví se tak na titulní stránce webu. Tuto závorku nahradím vlastním textem. Pokud si vystačím pouze s úvodníkem, pak smažu vše od slov "Další text ...".)

úterý 13. dubna 2010

Turnaj v přehazované

Děvčata 6. ročníku se 8. dubna úspěšně zúčastnila okrskového kola (Frýdecko-místecké školy) v přehazované. Umístila se na krásném druhém místě, a zajistila si postup do kola okresního, kde bude konkurence ještě větší. Držte nám už zítra palce.
O jaké hračky šlo? Podívejte se na fotky.

Další text ...
čtvrtek 8. dubna 2010

Fyzikální olympiáda

Ve středu 31. 3. 2010 se konalo ve Frýdku-Místku okresní kolo fyzikální olympiády žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Naše škola měla své zástupce žáků, kteří postoupili ze školního kola. Výborného výsledku dosáhla Tereza Nožičková 15. místo a Patrik Maršálek obsadil 17. místo. Blahopřejeme!

Preventan Cup

Žákyně 4. a 5. třídy vybojovaly 3. místo v okresním finále celostátní soutěže ve vybíjené Preventan Cup. Blahopřejeme!

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

pondělí 5. dubna 2010

Internetová vědomostní soutěž Soví Qíz

Internetová vědomostní soutěž Soví Qíz o hodnotné ceny, začne v pondělí 12. 4. 2010 v 00:00 hodin. Soutěž se skládá z osmi soutěžních kol a bude probíhat po dobu osmi týdnů. Podrobnosti se objeví postupně na webu www.zsjindrichov.cz.

úterý 30. března 2010

Soutěže ve vybíjené

Dne 24. 3. 2010 se děvčata ze 4. a 5. třídy zúčastnila okrskového finále celostátní soutěže ve vybíjené Preventan Cup a získala 3. místo. Postupují do okresního kola. Blahopřejeme.
zpracovala: Zdeňka Šimíčková
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

eTwinning

Výsledky naší práce byly oceněny 26. března 2010 na Národní konferenci - eTwinningu, kde naše škola získala 3. místo s projektem Spoločná experimentáreň a obdržela Národní cenu pro eTwinning.

Další text ...


Žáci si v projektu vyzkoušeli nejen práci s moderními technologiemi, ale přidanou hodnotu projektu lze spatřit v pěstování jejich osobní odpovědnosti za společný výsledek práce. Nelze opomenout poznávání jiných kamarádů ze zahraničí a porozumění bohužel pro mnohé již cizímu jazyku – slovenštině.
Role žáků byla naprosto stěžejní a podstatná. Žáci na projektu pracovali aktivně, každý měsíc pomáhali při výběru témat pro partnerskou školu, připravili si pomůcky k pokusům, provedli zajímavé experimenty, vytvořili fotodokumentaci z realizace pokusů, v některých měsících i video. Promysleli si odpovědi na otázky a umístili je na stránku projektu. Žáci se na těchto hodinách motivovali navzájem, což velkou měrou přispívá k pozitivním vztahům ve třídě. Věříme, že na tyto výsledky společně navážeme i nadále.

Ekokonferece "Zeleň a prostředí školy"

V ZŠ a MŠ Lískovec jsme pořádali přírodovědnou konferenci o zeleni. Každý člověk ví, že bez zelených rostlin bychom nedokázali žít. A proč tomu tak vlastně je? Nad tématem důležitosti a nezbytnosti zeleně jsme se zamysleli a 25. března 2010 uspořádali přírodovědnou konferenci s názvem Zeleň a prostředí školy. Akce proběhla v rámci mezinárodního projektu Ekoškola.

Další text ...

A jak taková konference vypadá? Podívejte se na fotky.

Není pochyb, že měla konference velký úspěch. Žáci dostali možnost dozvědět se něco zajímavého, pobavit se i přispět vlastním vystoupením. A protože jsme ve škole již v minulých letech pořádali konference na téma Voda, Energie a Odpady, věříme, že budeme v tomto směru pokračovat dál.

Článek napsala Dominika Koflerová, žákyně 9. třídy a upravil jej Mgr. Petr Jaroš.

pondělí 29. března 2010

Beseda o plazech


ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec získala v rámci Programu na podporu školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízení pro školní rok 2009 - 2010 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu projektu Projektové dny na ZŠ a MŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci.

Tato dotace nám umožňuje větší účast žáků na odborných lekcích, výstavách a besedách s odborníky. V posledních měsících to byla účast žáků na výstavě Rostliny kolem nás a ve stálé expozici Beskydy - příroda a lidé v Muzeu Beskyd. Další velice poutavou akcí pro žáky byla beseda o plazech s jejich chovatelem Richardem Valkem.

čtvrtek 25. března 2010

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Dne 19. března 2010 se ve Frýdlantu nad Ostravicí konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Naši školu reprezentovala Dominika Koflerová , žákyně 9. třídy. Umístila se na krásném 1. místě.
Dominice blahopřejeme a budeme jí držet palce v krajském kole.

pondělí 22. března 2010

Jaro Evropy 2010

Žáci páté třídy se přihlásili do projektu eTwinningu - Jaro Evropy 2010, ve kterém budou poznávat vybrané země Evropské unie (viz www.springday2010.net/ww/cz/pub/spring2010/index.htm).

pátek 5. března 2010

Lyžařský výcvik Armaturka 2010

Jako již tradičně se žáci 7. třídy zúčastnili oblíbeného "lyžáku". Myslím, že spokojeni byli úplně všichni, včetně instruktorů a doprovodu. Užili jsme si lyžování i legrace. Jen tak dále a větší kapky...

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

čtvrtek 25. února 2010

Dětská šifrovací liga

Soutěž - Dětská šifrovací liga je určena všem zvídavým dětem, které si rády lámou hlavu. Jedná se o soutěž korespondenční, která se uskuteční online, a bude zakončena v červnu 2010. Soutěž je určena žákům 3. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Úvodní informace k soutěži naleznete na adrese www.mensa.cz/volny-cas/hlavolamy/detska-sifrovaci-liga/o-detske-lize/.

Olympiáda a my

Třeťáci svými kresbami zdraví olympijskou vítězku.

sobota 13. února 2010

Školní kolo soutěže ve zpěvu - Loutnička

Ve školním kole soutěže ve zpěvu nás děti 1. stupně překvapily nejen velkou účastí, ale i pestrým výběrem písní. Kromě mnoha lidových písní zazněla i píseň Mám jizvu na rtu od Jaroslava Nohavici v podání Štěpána Svobody nebo píseň Včelka Mája od skupiny Nightwork, kterou odvážně zazpívala a pohybově ztvárnila Vendulka Hamplová.

0. kategorie - 1. Barbora Poledníková, 2. Klára Dušková, 3. Robin Dorotík, Martina Hrnčiříková
1. kategorie - 1. Eliška Kopcová, 2. Štěpán Svoboda, Adéla Štveráková, 3. Vendula Hamplová, Vojtěch Procházka
2. kategorie - 1. Zuzana Cholevíková, 2. Veronika Štveráková, 3. Magdaléna Štveráková

Postupujícím dětem držíme palce v obvodním kole 2. a 3. března 2010.

úterý 9. února 2010

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2010–2011

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2010–2011 se uskuteční ve dnech 20. 4. až 21. 4. 2010 v době od 8.00 hod do 16.00 hod v budově MŠ, ulice K Sedlištím č.182.

pondělí 8. února 2010

Karneval 2010

Letošní karneval byl bohatý na nádherné a originální masky. Doslova rej masek nastal při různých soutěžích, které organizovali a vymýšleli dva jedineční klauni. Skvělé odpoledne se muselo všem líbit. Najděte si své ratolesti na fotkách, které fotografoval Mgr. Petr Jaroš a připomeňte si krásný zážitek.

čtvrtek 4. února 2010

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 2. a 3. února 2010 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Zúčastnilo se ho 31 dětí.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

pátek 29. ledna 2010

Soutěž v recitaci

Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně proběhlo v pondělí 25. 1. 2010. Děti přednášely ve třech kategoriích. Z 25 malých recitátorů se ti nejlepší umístili takto:

kategorie 1.tříd - 1. Valérie Slívová, 2. Robin Dorotík, 3. Adriana Oháňková
kategorie 2. a 3.tříd - 1. Eliška Kopcová, 2. Přemysl Štukner, 3. Vojtěch Procházka
kategorie 4.a 5.tříd - 1. Veronika Štveráková, 2. Kateřina Procházková, 3. Kateřina Kaňoková

Děkujeme dětem za pěkné výkony a postupujícím držíme palce v obvodním kole 17. února 2010.

Mladý Demosthenes

Dne 22. ledna 2010 se konalo v Ostravě regionální kolo, v němž 2. místo obsadil Jan Kukučka. Vítězem se stal Dominik Sobek, který nás bude reprezentovat v krajském kole. Gratulujeme a do dalšího kola Dominikovi držíme palce.

Fotografie nejlepších si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

středa 20. ledna 2010

Projekt Interaktivní projekční technika

V loňském roce byla naše škola úspěšná při získávání prostředků z evropských fondů. Byl podpořen náš projekt na vybavení interaktivní projekční technikou v úhrnné hodnotě 1 592 432,30 Kč. Realizace projektu proběhla v 2. polovině roku.

Další text ...


Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je aktivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce. Proto jsme se rozhodli zapojit se do výzvy operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, která byla směřována na oblast modernizace školství. S naším projektem "Interaktivní projekční technika" jsme byli úspěšní a byli jsme doporučení Regionální radou tohoto programu k financování.

Realizace projektu probíhala během 2. poloviny roku 2009 a umožnila nám vybavit 8 školních učeben interaktivní projekční technikou – tj. dataprojektorem, interaktivní tabuli a ozvučením. Mimo to získali naši učitelé pro svou výuku 12 notebooků a sad pro hlasování žáků. Všichni naší učitelé prošli sadou školení, kde se naučili pracovat s interaktivními tabulemi a hlasovacími sadami. Celkové náklady na realizaci projektu byly 1 592 432,30 Kč.

Předpokládáme, že realizace projektu "Interaktivní projekční technika" přinese ve svém důsledku efektivněji řízený proces výuky. Naši učitelé získají nástroj, který výrazně zvýší názornost vyučování a pomůže jim lépe zapojit žáky do výuky. U žáků očekáváme zvýšení motivace při výuce, v níž budou učitelé využívat interaktivní projekční techniku.

Realizace projektu Interaktivní projekční technika výrazně zlepšila materiální vybavení naší lískovecké školy a napomohla k modernizaci jejího vybavení, které tak odpovídá současnému technickému vývoji v oblasti vyučovacích pomůcek.


interaktivní tabule v učebně 5. třídy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

úterý 5. ledna 2010

Andělská 4. třída

Poslední den školy před Vánocemi jsme si užili jako andělé. Třídu jsme si hezky vyzdobili a rozdělili se do čtyř skupin, každá si vymyslela svůj název (Polární kometa, Andílci , Zářivá kometa, ...). Soutěžili jsme v hodu papírovou koulí, o nejrychlejšího jedlíka a pijáka, o nejrychlejší přesun po obláčcích. Všichni dostali po zásluze body do celoroční Indiánské hry. Nejvíce jsme se ale těšili na rozbalení dárečků od kamarádů.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Čertovská třída - 4.třída

Třída čtvrťáků se 4. prosince proměnila v Čertovskou třídu. Žáci se měli doma přestrojit za čertíky. Celé dopoledne se všichni věnovali pouze čertovským úkolům, některé byly opravdu zapeklité.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii