úterý 30. srpna 2016

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena podle pokynu zřizovatele na částku 180,-Kč měsíčně.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb.
o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.


Mgr. Libor Kvapil
ředitel školy