úterý 19. dubna 2011

Matematický úspěch

Celostátní matematická soutěž Klokánek proběhla na naší škole i tento rok. V kategorii Cvrček se jí zúčastnilo 1855 žáků 2. a 3. ročníků z Frýdku-Místku. Náš Mikuláš Nalepa, žák 3.třídy, získal úžasné 3. místo. Gratulujeme.

pondělí 18. dubna 2011

Ekologická konference - Doprava

Můžete si prohlédnout fotky, které vznikly v průběhu zajímavé konference s tématem "Doprava", kterou si žáci pod vedením svých učitelů připravili.

čtvrtek 7. dubna 2011

středa 6. dubna 2011

Příběhy bezpráví z místa kde žijeme

Žáci z deváté třídy naší školy se účastní týmového projektu v rámci programu "Jeden svět na školách", který organizuje společnost Člověk v tísni.

Další text ...
Projekt "Příběhy bezpráví z místa kde žijeme" je zaměřen na shromáždění výpovědí pamětníků, kterým komunistický režim nějakým způsobem ublížil. Tým naší školy se zúčastnil 11. - 12. 3. setkání studentských a žákovských týmů v Praze, kde získal informace, jakým způsobem projekt realizovat. Vedoucí týmu naší školy je Lucie Adamcová, členy jsou Denisa Maršálková a Šimon Palarczyk. Žáci si vybrali období let 1968 - 1989, kontaktovali pamětnici p. Bratterovou, se kterou vedou rozhovor o jejích zážitcích z této doby. Zvukové záznamy přepisují, napíší podle nich příběh, přiloží k němu dokumenty a záznamy a odešlou společnosti Člověk v tísni. Z materiálů shromážděných od týmů z celé republiky vznikne multimediální DVD, které bude společnost Člověk v tísni rozšiřovat jako pomůcku pro výuku moderních dějin na školách. Další informace najdete na stránkách projektu. Odkaz na setkání týmů v Praze i s fotogalerií naleznete zde.

pondělí 4. dubna 2011

Loutnička - 1.místo

S radostí sdělujeme, že Eliška Kopcová, žákyně 3.třídy, vyhrála obvodní kolo v pěvecké soutěži Loutnička. Vítězové si zazpívali s cimbálem na Koncertě vítězů v LŠU Místek (viz fotogalerie).