čtvrtek 20. listopadu 2008

Setkání s hasičským záchranným sborem

Druháci se v minulých dvou týdnech zapojili do preventivního programu Hasičského záchranného sboru ve Frýdku Místku.

Ve dvou lekcích si zopakovali nejen důležitá telefonní čísla či jak oznámit případný požár, ale taky si nacvičili způsoby chování při krizových situacích. Zážitkem jistě byl také kontakt s hasičem s plnou výstrojí a výzbrojí. Snad už ani jako člověk nevypadal. Ale kdyby se s ním žáci druhé třídy někdy museli setkat, už se nepolekají! Naše spolupráce nekončí. Rádi jsme přijali pozvání k návštěvě hasičské stanice, kterou brzy uskutečníme.

Text napsala Hana Libosvarová.

Exkurze do čistírny odpadních vod

7. listopadu 2008 se zúčastnili žáci osmé třídy exkurze do čistírny odpadních vod ve Sviadnově.

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 4. 11. 2008 se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve stolním tenisu, který se konal v Palkovicích.

Starší žáci (8. a 9. třída) se umístili na úžasném třetím místě, kdy jim druhé místo uniklo o fous, jak se říká. Mladší žáci (6. a 7. třída) se umístili na druhém místě z celkového počtu tří škol.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci za školu.

Text napsal Petr Jaroš.

Soutěž Mladý Demosthenes

Školní kolo proběhne 10. prosince 2008 od 12,40 hod. v učebně 7. třídy.

Demosthenes je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka, žil více než 300 let př. n. l.

Účastníci (žáci II. st.) budou soutěžit s 1 až 2 minutovým monologem na libovolné téma, které si sami vymysleli, nesmí použít text jiného autora.

Další text ...

Kritéria :
  1. Originalita témat
  2. Technika práce s hlasem
  3. Využití jazykových prostředků
  4. Neverbální komunikace
  5. Celkový dojem

Organizátoři školního kola : Mgr. Alena Cittová a Mgr. Naděžda Židková

Další informace k soutěži můžete naleznout na webu www.mladydemosthenes.cz.

Víkendový pobyt školní družiny

Školní družina organizuje pro žáky naší školy - pobyt v přírodě.

Další text ...

KDY: 22. - 23. 11. 2008
KDE: Kunčice pod Ondřejníkem
PROGRAM: hry, soutěže, pobyt venku, turistika …
CENA: 450,- Kč

V ceně zahrnuta doprava, ubytování, stravování plná penze (začínáme a končíme obědem ), program + odměny.

Máte-li zájem, hlaste se (co nejdříve ) u p. vychovatelky Dany Ševčíkové.

Drakiáda

Dne 17.10.2008 se děti z Lískovce se svými rodiči rozhodli strávit společné odpoledne. Na hřišti za školou pro ně vychovatelky školní družiny ze Základní a mateřské školy v Lískovci zorganizovaly drakiádu.

Další text ...

Zúčastnilo se 65 dětí se svými rodiči a užili si spoustu zábavy. Zahřát se všichni mohli u čaje a grilovaného párku. Bylo to příjemné odpoledne, větrné počasí drakům přálo a obloha jimi byla posetá. Kdo neměl draka, mohl si na památku malého dráčka vyrobit přímo na místě.

Všichni účastníci byli zaslouženě odměněni. Zvláštní ocenění získali : Jeník Cielecký, Adam Lehnert, Irenka Stiborová, Natálka a Rozárka Krasulové a Sabinka Řehová.Všem rodičům i dětem děkujeme za účast a těšíme se na příští drakiádu.

Lískovecký turnaj ve stolním fotbálku

Na výzvu: „Přijď ukázat, jak to meteš“ zareagovalo dne 9. 10. 2008 deset dvojic, které tvořilo nejen mužské pokolení, ale i to křehčí a krásnější lidské stvoření, jakožto děvčata z lískovecké základní školy jsou. Věk hráčů taky nebyl omezován. Mohly se vytvořit dvojice jak pohlavím, tak věkem nelimitované.

Další text ...

Zkušenosti a vyzrálost starších hráčů se projevila v zápasech, a proto se na prvních třech místech umístily dvojice z devátých tříd. Ale je povinnosti podotknout, že mladší ročníky jim byly vyrovnanými protivníky.

Během školního roku 2008-2009 se turnaj bude opakovat ještě čtyřikrát – vánoční v prosinci, pololetní v únoru, jarní v dubnu a předprázdninový v červnu. Na konci školního roku se vyhlásí nejlepší dvojice (dvojice s největším počtem bodů z turnajů za uplynulý rok). Pokud zájem o turnaje přežije první sezónu a zápasy ve stolním fotbálku se stanou tradici na škole, pak by se mohla vytvořit školní liga a … .

To je však vzdálená budoucnost. Letošní ročník je především o zahraní si a pobavení se.

text napsal Petr Jaroš

Pozorování přírody v okolí školy

V rámci mezinárodního programu GLOBE se žáci a pedagogičtí pracovníci zapojili do nového projektu, který je podpořen z grantového řízení MŠMT ČR. Projekt je zaměřen na fenologii, jedno z pěti hlavních témat programu GLOBE.Cílem projektu je rozšířit fenologické postupy pro efektivní terénní výuku žáků 2. stupně ZŠ a SŠ.

Další text ...

Žáci budou provádět jednoduchá pozorování přírody v okolí školy, která budou založena na vědeckých postupech (fenologické protokoly GLOBE). Vlastní zkoumání přírody je povede ke skutečnému poznání a pochopení přírodních cyklů a souvislostí.

Z prací a fotografií žáků základních a středních škol, které se do projektu zapojili bude vytvořen fenologický kalendář. Každý měsíc v posledním týdnu bude vyhlášeno téma a termín pro pořizování fotografií, kreseb, meteorologických a dalších dat.