čtvrtek 20. listopadu 2008

Pozorování přírody v okolí školy

V rámci mezinárodního programu GLOBE se žáci a pedagogičtí pracovníci zapojili do nového projektu, který je podpořen z grantového řízení MŠMT ČR. Projekt je zaměřen na fenologii, jedno z pěti hlavních témat programu GLOBE.Cílem projektu je rozšířit fenologické postupy pro efektivní terénní výuku žáků 2. stupně ZŠ a SŠ.

Další text ...

Žáci budou provádět jednoduchá pozorování přírody v okolí školy, která budou založena na vědeckých postupech (fenologické protokoly GLOBE). Vlastní zkoumání přírody je povede ke skutečnému poznání a pochopení přírodních cyklů a souvislostí.

Z prací a fotografií žáků základních a středních škol, které se do projektu zapojili bude vytvořen fenologický kalendář. Každý měsíc v posledním týdnu bude vyhlášeno téma a termín pro pořizování fotografií, kreseb, meteorologických a dalších dat.

Žádné komentáře: