čtvrtek 20. listopadu 2008

Soutěž Mladý Demosthenes

Školní kolo proběhne 10. prosince 2008 od 12,40 hod. v učebně 7. třídy.

Demosthenes je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka, žil více než 300 let př. n. l.

Účastníci (žáci II. st.) budou soutěžit s 1 až 2 minutovým monologem na libovolné téma, které si sami vymysleli, nesmí použít text jiného autora.

Další text ...

Kritéria :
  1. Originalita témat
  2. Technika práce s hlasem
  3. Využití jazykových prostředků
  4. Neverbální komunikace
  5. Celkový dojem

Organizátoři školního kola : Mgr. Alena Cittová a Mgr. Naděžda Židková

Další informace k soutěži můžete naleznout na webu www.mladydemosthenes.cz.

Žádné komentáře: