pondělí 30. srpna 2010

Zápis dětí do školní družiny

Zápis dětí do školní družiny proběhne dne 6.9.2010 v době od 10-16 hodin.

Napsala Miroslava Raníková.

neděle 22. srpna 2010

Volné dny (ředitelské volno)

Ředitel ZŠaMŠ F-M Lískovec, vyhlašuje na dny 1.,2. a 3.9. 2010 dle § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. volné dny z technických důvodů. Provoz školní družiny bude v naléhavých případech zajištěn. Věřím, že pochopíte závažnost situace způsobenou rozsáhlou investiční akci, která přispěje v budoucnu k lepšímu chodu školy (zateplení budovy, výměna oken). Oznámení se týká jen ZŠ, MŠ zahájí provoz normálně. Školní rok ZŠ bude tedy zahájen 6.září v 7.55 hod.
Mgr. Jan Petr, ředitel školy