úterý 27. srpna 2013

Doplňkové volby do školské rady

Doplňkové volby do školské rady  zástupce zákonných zástupců dětí a žáků dle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou města Frýdek-Místek vzniká povinnost zvolit nového zástupce zákonných zástupců dětí a žáků do naší školské rady. Důvodem je ukončení činnosti Ing. Ivy Mikulcové. Z Vašich řad bude nutné zvolit opět jednoho zástupce, který bude novým členem.

středa 21. srpna 2013

Páťakiáda

Na konci června si žáci páté třídy připravili dopoledne pro své spolužáky z 1.–3. tř. Nejdříve jim v tělocvičně zahráli několik pohádek, které si sami vymysleli a secvičili. Potom děti rozdělili do smíšených družstev, která chodila po škole a plnila různé disciplíny. Na konci páťáci vyhodnotili výsledky a nejlepším rozdali diplomy, ceny si odnesli všichni. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, že organizace takové akce není vůbec jednoduchá. Chtěla bych všem páťákům moc poděkovat za pěkné dopoledne.

Foto najdete zde.

Bubnování

Jeden z posledních dnů ve škole jsme prožili na školní zahradě bubnováním. Mohli jsme si prohlédnout i zahrát na různé orientální hudební nástroje.

Foto najdete zde.

Landek park - 5.třída

Pátá třída se vydala na školní výlet do Landek parku v Ostravě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o hornictví. Odpoledne jsme navštívili spolužáka v Řepištích, a protože bylo nádherné počasí, mohli jsme se okoupat v jejich bazénu. Večer jsme strávili ve škole, kde jsme také přespali.

Foto najdete zde.