pondělí 30. listopadu 2015

Měsíc filmu na školách v rámci projektu „Příběhy bezpráví“25. 11. 2015 jsme zorganizovali další ročník akce Měsíc filmů na školách v rámci projektu „Příběhy bezpráví“, kterou realizuje organizace Člověk v tísni o.p.s.. Letošní ročník se týkal událostí roku 1968, které vyvrcholily vpádem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a dále pokračovaly v procesu tzv. Normalizace.pátek 27. listopadu 2015

Pozvánka

 Dovolujeme si Vás pozvat na adventní slavnost, která se uskuteční 4. prosince 2015 od 16:00 hodin v budově naší školy. Čeká Vás kulturní vystoupení žáků a tradiční dílny.
Na děti se s bohatou nadílkou těší i Mikuláš.

čtvrtek 26. listopadu 2015

Dějepisná olympiáda

23. 11. se konalo školní kolo DěO. Letos jsme potěšeni velmi dobrými výsledky našich žáků. Znamená to totiž, že do okresního kola budeme moci vyslat více soutěžících.


Co ví šesťáci o biodiverzitě?

Žáci šestého ročníku se mohli zajímavý způsobem dozvědět, jak to je s rozmanitosti přírody.
Čtěte dál - klikněte

Svět techniky

Naši žáci čtvrté až deváté třídy  měli možnost se seznámit s moderními technologiemi, vědeckými objevy, pracovními nástroji a obecně novými technickými vymoženostmi. Žáci si odnesli mnoho zajímavých poznatků a informací a hlavně si každý vystavený exponát mohli sami „osahat“ a vyzkoušet, což je nejlepší pro jejich zapamatování a další uplatnění v praxi.
Fotogalerie

úterý 24. listopadu 2015

Africké muzikohrátky

Dnes se děti 1.,2. a 3. třídy přenesly do Afriky pomocí zajímavých muzikoterapeutických nástrojů jako je koncovka, sansula, deštná hůl, tibetské mísy aj. Děti se odreagovaly při společném tanci, zpěvu a bubnování. Foto zde.

pondělí 23. listopadu 2015

Volné dny (ředitelské volno) pro žáky na dny 21. a 22. 12. 2015


Volné dny (ředitelské volno) pro žáky na dny 21. a 22. 12. 2015
 Vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na dny
21. - 22. 12. 2015 volné dny (ředitelské volno) pro žáky Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec, příspěvkové organizace, a to z provozních důvodů souvisejících s opravou nátěrů dveří a podlahy v tělocvičně.
Školní družina bude pro nutné případy v provozu od 6:30 hod. do 16:00 hod. Obdobně výdej obědů pro nutné případy bude zabezpečen v době od 11:30 hod. do 12:30 hod.
Volné dny se netýkají mateřské školy.
Mgr. Jan Petr, ředitel ZŠ a MŠ F-M, Lískovec

 

čtvrtek 19. listopadu 2015

Nový eTwinningový projekt

V eTwinningu pokračujeme novým česko - slovensko - polským projektem "Už viem... Už vím... Już wiem..."

Beseda

Na besedě zaměřené k „Finační gramotnosti aneb jak se nedostat do dluhové pasti“ žáky 8. a 9. třídy jsme jako odbornici na tuto problematiku přivítali JUDr. Golkovou, která nám přednesla zajímavou formou tuto problematiku.

úterý 17. listopadu 2015

Zajímavosti ze 4.třídy


     
  Před podzimními prázdninami jsme si ve třídě uspořádali Halloween. Po prázdninách jsme si povídali o památce zesnulých a šli jsme zapálit svíčky k pomníkům padlých v 1. a 2. sv. válce před školou.
   V pondělí jsme si vyzkoušeli pracovat ve skupině. Nebylo  úplně jednoduché si rozvrhnout práci tak, aby všichni spolupracovali a nikdo se neulívali.
  Valérie a Klárka vám to podrobněji popsaly - níže rozklikněte další informace.

Třídní schůzky formou individuálních pohovorů

Se uskuteční 19. listopadu 2015 od 16.00 hod. Začátek v 7. třídě bude společný (informace k lyžařskému výcviku).

středa 11. listopadu 2015

Získali jsme evropský certifikát kvality


Naší  škole byl za  eTwinningový projektu  „Keď vyrastiem, budem... Když vyrostu, budu...“
udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label), který je důkazem toho, že naše práce odpovídá vysokým evropským měřítkům.
Náš projekt je navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

úterý 10. listopadu 2015

Naše škola soutěží

Zapojili jsme se do prvního ročníku celostátní soutěže  "Tuta Via Vitae", která vzdělává děti za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně a civilní obraně.

pátek 6. listopadu 2015

Fyzikální olympiáda

Pro všechny příznivce přírodních věd, budoucí studenty gymnázia, SŠ a tech. oborů - prostě pro všechny - je určena fyzikální olympiáda kategorie E – 9.třída, F – 8. třída (nemají el. obvody).

úterý 3. listopadu 2015

Drakiáda

V úterý 27.10.2015 proběhla na hřišti a školní zahradě drakiáda.  Zúčastnilo se přibližně 80 dětí se svými rodiči a užili si příjemné odpoledne. Děti si v  altánku mohly splnit 5 úkolů (vybarvování draků, lepení draků, skládání dračího puzzle, bludiště a vázání mašliček na ocas draka), každý, kdo splnil všechny úkoly, byl odměněn. Vítr nám moc nefoukal,ale i přesto se draci vznášeli J. Na závěr si děti se svými rodiči odpočinuli u opečených párků a teplého čaje.

Všem rodičům i dětem děkujeme za účast a těšíme se na příští drakiádu.
Fotky si můžete prohlédnout zde:
                                                                                           napsala Danuše Ševčíková
pondělí 2. listopadu 2015

Výstavka dýní

V podkroví naší školy proběhla soutěžní výstavka dýní pro děti z 1. - 3. třídy.
Děti přinesly celkem 24 zajímavých dýní a samy svými hlasy rozhodly o pořadí. Hlasování nebylo jednoduché, protože všechny dýně byly krásné. S největším počtem hlasů se na 1. místě umístil Matěj Chorobik ze 3. třídy, na 2. místě Jan Nohel z 2. třídy a o 3. místo se podělil Matouš Pasečný a Sofie Tichá z 2. třídy.

Fotografie