úterý 30. března 2010

Soutěže ve vybíjené

Dne 24. 3. 2010 se děvčata ze 4. a 5. třídy zúčastnila okrskového finále celostátní soutěže ve vybíjené Preventan Cup a získala 3. místo. Postupují do okresního kola. Blahopřejeme.
zpracovala: Zdeňka Šimíčková
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

eTwinning

Výsledky naší práce byly oceněny 26. března 2010 na Národní konferenci - eTwinningu, kde naše škola získala 3. místo s projektem Spoločná experimentáreň a obdržela Národní cenu pro eTwinning.

Další text ...


Žáci si v projektu vyzkoušeli nejen práci s moderními technologiemi, ale přidanou hodnotu projektu lze spatřit v pěstování jejich osobní odpovědnosti za společný výsledek práce. Nelze opomenout poznávání jiných kamarádů ze zahraničí a porozumění bohužel pro mnohé již cizímu jazyku – slovenštině.
Role žáků byla naprosto stěžejní a podstatná. Žáci na projektu pracovali aktivně, každý měsíc pomáhali při výběru témat pro partnerskou školu, připravili si pomůcky k pokusům, provedli zajímavé experimenty, vytvořili fotodokumentaci z realizace pokusů, v některých měsících i video. Promysleli si odpovědi na otázky a umístili je na stránku projektu. Žáci se na těchto hodinách motivovali navzájem, což velkou měrou přispívá k pozitivním vztahům ve třídě. Věříme, že na tyto výsledky společně navážeme i nadále.

Ekokonferece "Zeleň a prostředí školy"

V ZŠ a MŠ Lískovec jsme pořádali přírodovědnou konferenci o zeleni. Každý člověk ví, že bez zelených rostlin bychom nedokázali žít. A proč tomu tak vlastně je? Nad tématem důležitosti a nezbytnosti zeleně jsme se zamysleli a 25. března 2010 uspořádali přírodovědnou konferenci s názvem Zeleň a prostředí školy. Akce proběhla v rámci mezinárodního projektu Ekoškola.

Další text ...

A jak taková konference vypadá? Podívejte se na fotky.

Není pochyb, že měla konference velký úspěch. Žáci dostali možnost dozvědět se něco zajímavého, pobavit se i přispět vlastním vystoupením. A protože jsme ve škole již v minulých letech pořádali konference na téma Voda, Energie a Odpady, věříme, že budeme v tomto směru pokračovat dál.

Článek napsala Dominika Koflerová, žákyně 9. třídy a upravil jej Mgr. Petr Jaroš.

pondělí 29. března 2010

Beseda o plazech


ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec získala v rámci Programu na podporu školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízení pro školní rok 2009 - 2010 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu projektu Projektové dny na ZŠ a MŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci.

Tato dotace nám umožňuje větší účast žáků na odborných lekcích, výstavách a besedách s odborníky. V posledních měsících to byla účast žáků na výstavě Rostliny kolem nás a ve stálé expozici Beskydy - příroda a lidé v Muzeu Beskyd. Další velice poutavou akcí pro žáky byla beseda o plazech s jejich chovatelem Richardem Valkem.

čtvrtek 25. března 2010

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Dne 19. března 2010 se ve Frýdlantu nad Ostravicí konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Naši školu reprezentovala Dominika Koflerová , žákyně 9. třídy. Umístila se na krásném 1. místě.
Dominice blahopřejeme a budeme jí držet palce v krajském kole.

pondělí 22. března 2010

Jaro Evropy 2010

Žáci páté třídy se přihlásili do projektu eTwinningu - Jaro Evropy 2010, ve kterém budou poznávat vybrané země Evropské unie (viz www.springday2010.net/ww/cz/pub/spring2010/index.htm).

pátek 5. března 2010

Lyžařský výcvik Armaturka 2010

Jako již tradičně se žáci 7. třídy zúčastnili oblíbeného "lyžáku". Myslím, že spokojeni byli úplně všichni, včetně instruktorů a doprovodu. Užili jsme si lyžování i legrace. Jen tak dále a větší kapky...

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.