pondělí 29. listopadu 2010

Krátký videozáznam z Halloweenu

26. října se naše škola proměnila při příležitosti oslav svátku Halloween v rejdiště strašidel. Zpětně si můžete prohlédnout krátky videozáznam vystoupení žáků 8. třídy ve školní tělocvičně.

sobota 27. listopadu 2010

čtvrtek 25. listopadu 2010

Školní stravování - upozornění

Dne 8. prosince 2010 nebude pro žáky zajištěn oběd. Nebude v provozu školní jídelna - vývařovna ve F-M na ulici El.Krásnohorské, odkud stravu dovážíme.

neděle 14. listopadu 2010

Hasík

V naší škole proběhla akce HASÍK – POŽÁRNÍ PREVENCE PRO DĚTI. Navštívili nás hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů z Brandýsa nad Labem. Děti z 2. a 6. třídy se seznámily s prací hasičů a s technikou, kterou hasiči používají při likvidaci požárů a záchraně životů. Žáci měli možnost prohlédnout si oblečení hasičů a mnozí si vyzkoušeli i přilbu.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

středa 10. listopadu 2010

Podzimní výtvarná dílna ve školní družině


V úterý, 9. listopadu 2010, proběhla ve školní družině podzimní výtvarná dílna.
Z dřevěných špalků a polínek, listí, žaludů, větviček, sena, slámy, sušených květin a jiných přírodnin, tvořily děti a jejich rodiče strašidélka i podzimní skřítky, malovalo se na kameny, zdobily se břečťanové věnečky, vytvářely se malé i velké dekorace podle vlastní fantazie. Pan Cvešper, který přivezl „budky“ pro výrobu vánočních betlémů, odborně a zručně předvedl práci se dřevem, každý si mohl „na vlastní ruce“ vyzkoušet práci s dlátky.
Bylo to příjemně strávené tvůrčí odpoledne, vytvořenými výrobky máme vyzdobenou školu a mnohé z nich si jejich autoři odnesli domů. Fotografie si můžete prohlédnout zde .
Napsala Miroslava Raníková

 

úterý 9. listopadu 2010

Akce pro děti ve školní družině

Tradiční Slavnost lískových oříšků připravili letos žáci předmětu Člověk a příroda na téma Večerníčku Králíci z klobouku. Na šesti stanovištích si děti ověřily své znalosti o králících, čím a jak se krmí, dověděly se velice podrobně, co je potřeba ke zdárnému chovu králíků, prokazovaly i své čtenářské a počtářské dovednosti. Všechna stanoviště si žáci připravili sami a opravdu zodpovědně.
Fotografie si můžete prohlédnout zde .

Napsala MarieStratilová

neděle 7. listopadu 2010

Fyzikální olympiáda

Kategorie E je určena žákům 9. tříd, kategorie F je určena žákům 8. tříd základních škol - a kategorie G je pro žáky 7. ročníku
Hodně štěstí a rozumu při řešení Vám přeje Libor Kvapil

pátek 5. listopadu 2010

Škola získala osvědčení pro výuku metody CLIL

Naše paní učitelka Petra Procházková úspěšně absolvovala odborné semináře a stala se na naší škole garantem pro výuku metody CLIL - Content language integrated learning = obsahově integrované jazykové vzdělávání.

Další text ...

Žáci se tak od září 2010 začínají setkávat ve výuce s inovativním a tvůrčím přístupem této metody.
V některých předmětech zařazují učitelé angličtinu formou “jazykové sprchy“, což v praxi znamená využití a obohacení slovní zásoby žáků v daném učivu. Nejprve jde jen o pár slovíček, které se děti nově naučí.
Za své jazykové schopnosti v daném předmětu pochopitelně nejsou hodnoceni.
Cizí jazyk se tak stává prostředkem nikoliv cílem. Již na prvním stupni mohou žáci např. obdržet pracovní list do matematiky napsaný v anglickém jazyce. Procvičí si tak cizí jazyk i mimo danou vyučovací hodinu. Jazyk není již vnímán jen pasivně v předem vymezených vyučovacích hodinách, ale stává se nedílnou součástí žákova učení. Metoda obohacuje žáky nejen jazykově, ale zároveň rozšiřuje možnosti myšlení a celkového mezipředmětového spojení učiva. Metoda byla již úspěšně vyzkoušena loňský školní rok, a to v kroužku Green English, kde se žáci učí o ekologii prostřednictvím angličtiny.

čtvrtek 4. listopadu 2010

Setkání na téma "Může být internet nebezpečný?"

Škola pořádá setkání na téma "Může být internet nebezpečný?". Akce je zaměřena především na rodiče našich žáků. Budeme mluvit o obtěžování z internetu, o zneužívání soukromí, o škodlivých programech, o možném protizákonném chování na internetu, o nebezpečích, která může internet přinést dětem.

Setkáni by se mělo uskutečnit pro velký zájem rodičů ve 2 termínech – v pondělí 8. 11. 2010 od 17. hod. a v úterý 9. 11. 2010 od 17. hod.

Na setkání se zájemci o tuto problematiku se teší Jiří Stavinoha