úterý 24. listopadu 2009

Mimořádné volno

Ředitel školy po projednání s KHS a se zřizovatelem, podle § 24 odst. 3 školského zákona určil na dny 26. 11., 27. 11. a 30. 11. 2009 dny mimořádného volna z důvodů chřipkové epidemie. Přerušen bude rovněž provoz školní družiny. Ve Frýdku – Místku, Lískovci dne 24. listopadu 2009.

sobota 21. listopadu 2009

Hasík

V pátek 20.11.2OO9 se žáci 2. a 6. třídy setkali se zástupci Hasičkého záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kteří navštívili naši školu v rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (www.hasik.cz).

Děti si vyzkoušely hasičský ochranný oděv, helmu, seznámily se s tím, jak předcházet požáru či jak se správně chovat v případě požáru. Za správné odpovědi si zasloužily odměnu a už teď se těší na další dvě setkání s hasiči, která je letos ještě čekají.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

čtvrtek 19. listopadu 2009

Upozornění k chřipkové epidemii

Na stránce Školní rok 2009–2010, je umístěn text se stanoviskem MŠMT k chřipkové epidemii v roce 2009.

V současné době ve škole situaci monitorujeme. O případném vyhlášení ředitelského volna Vás budeme informovat obvyklým způsobem (informaci na www stránkách školy, nástěnce a sdělením do ŽK).

úterý 17. listopadu 2009

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách je pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů. Na naší škole se dne 13. 11. 2009 uskutečnilo 8 besed pro žáky 1.–9.třídy. Na nich jsme se dozvěděli, jak správně třídit odpad.

Další text ...

Poučili jsme se také o recyklaci papíru, plastu, skla a kovů. Zhlédli jsme video o tom, jakým způsobem se v továrnách provádí recyklace. Dověděli jsme se , co vše jde s recyklovaných odpadů vyrobit, kolik se recyklováním ušetří peněz a také, jak to pomůže životnímu prostředí.

Napsaly Monika Lešková a K. Peterková (žákyně 8.třídy).

Fotky si můžete prohlédnout ve
fotogalerii .

Matematicko - jazykové soustředění 8. třídy

Ve dnech 9.11. - 11. 11. 2009 se na turistické základněJuventus v obci Řeka konalo matematicko-jazykové soustředění 8. třídy. Myslím, že budu mluvit za celou 8. třídu jestliže řeknu, že soustředění se nám moc líbilo.

Další text ...

Učili jsme se pokaždé dva bloky matematiky a českého jazyka, prostřednictvím her. Mě osobně se nejvíc líbil večerní program. Mezi večerní program patřila diskotéka. Další večery jsme hráli zábavné hry jako například „živý most“ a různé hádání pohádkových bytostí. Jídlo ze zdejší kuchyně bylo velice dobré. Skoro pořád jsme byli v budově hotelu, protože nám počasí nepřálo, ale myslím, že to nikomu nevadilo, protože jsme skoro pořád byli zaneprázdněni dobrým programem od našich paní učitelek.

Napsala Lucie Adamcová.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

neděle 15. listopadu 2009

Renesanční vojenství

Divadelní skupina „Pernštejni“ nám představila období renesance, konkrétně renesanční vojenství. Děti se mohly zábavnou formou seznámit s obdobím renesance, se stylem oblékání, ale především s výstrojí vojáků a s jejich zbrojí. Nakonec si mohli na svou kůži vyzkoušet, jak se bojovalo v takovém šiku - falangách.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

sobota 7. listopadu 2009

Titul Ekoškola MSK

Za mimořádné ekologické aktivity ve školním roce 2008/2009 převzali zástupci ZŠ a MŠ ve Frýdku - Místku, Lískovci dne 23. 10. 2009 v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Referenční list Rady Moravskoslezského kraje a věcné ceny v hodnotě 10 000 Kč.

Další text ...

Toto ocenění bylo uděleno ještě dalším čtyřem školám Moravskoslezského kraje. Mezi stálé ekologické aktivity naší školy patří pořádání žákovských konferencí, sběr plastových lahví, drobných elektrozařízení, použitých baterií, postupná ekologizace provozu školy , úspěšná realizace vlastních projektů a pokračování v mezinárodním projektu Ekoškola EU, jehož titul jsme v minulém školním roce obhájili pro další dvouleté období.


Napsala Marie Stratilová.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

DEN STROMŮ

Sdružení TEREZA a Provident Financial, s.r.o. vyhlásili výzvu pro moravskoslezské školy zapojené v programu Ekoškola DEN STROMŮ.

Zpracovali jsme projekt k této Výzvě s cílem realizovat téma Ekoškoly – Zeleň a prostředí školy ( pokračování v budování miniarboreta na školní zahradě ).

Další text ...

Plnění se aktivně účastnili žáci v rámci předmětů Praktické činnosti, předmětu Člověk a příroda, členové Ekotýmu a ekologického kroužku spolu se svými vyučujícími a panem školníkem.

Provedli rozměření umístění sazenic, výkop děr a navozili kompost. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme provedli symbolickou výsadbu tří keřů dne 15. 10. 2009 a výsadbu zbývajících dne 19. 10. 2009. Náš fotograf – Michal Kaleta ,žák 9.třídy, pořizoval průběžně fotografickou dokumentaci.

Vyhlásili jsme soutěže s tématikou "Stromy kolem nás", a to výtvarné, literární a fotografické. Říjnová výzdoba školy byla taktéž zaměřena k této tématice. Uspořádali jsme i malou výstavku dřevěných hraček.

Finanční dar nám umožnil pokračovat nejen v plnění našich záměrů na školní zahradě, ale i zakoupení chybějícího nářadí pro praktickou práci. Společného setkání aktivně zapojených žáků a vítězů vyhlášených soutěží se účastnili dva zástupci Provident Financial, s.r.o., kteří jim spolu s ředitelstvím školy předali věcné ceny.

Napsala Marie Stratilová.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

úterý 3. listopadu 2009

Výzkum využívání počítačových her

Máte možnost zapojit se do výzkumu organizovaného Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého. Dotazník je zcela anonymní. On-line dotazník obsahuje část pro rodiče, pedagogy a hráče. Podrobnosti najdete na http://www.vyzkum-pc-her.xf.cz/index.htm