středa 21. ledna 2015

Úspěch v Dějepisné olympiádě

Jakub Balcařík z 9. třídy reprezentoval 20. 1. naši školu ve 44. ročníku okresního kola Dějepisné olympiády. Umístil se na krásném 4. místě a bude reprezantovat náš okres v krajském kole této soutěže.

Výsledková listina:


pondělí 19. ledna 2015

Informace k zápisu do 1.ročníku ZŠ

Kritéria k přijetí žáků do 1. ročníku a informaci k odkladu povinné školní docházky naleznete na Úřední desce.
Soubory:
Kritéria k přijetí do 1. ročníku
Informace k odkladu povinné školní docházky

neděle 18. ledna 2015

Tvořivá dílna v Divadle loutek

Dne 14. ledna 2015 navštívili žáci 3. třídy výtvarnou dílnu na alternativní scéně Divadla loutek v Ostravě. Nejdříve dětem pro inspiraci zahráli dva herci s plošnými loutkami pět krátkých hudebních příběhů, děti si s nimi také zazpívaly známé písničky Petra Skoumala s texty Pavla Šruta. Pak si děti spolu s herci vyrobily plošné loutky a jednoduché papírové kulisy, s nimiž přede všemi zahrály své vlastní představení.
Vytvořené divadélko si děti odnesly domů.

Fotografie

pátek 16. ledna 2015

Šesťáci a roboti

Naši šesťáci se zúčastnili vzdělávací akce "Roboti ve službách lidstva", která proběhla v Ostravě ve Světě techniky. Poznávali obor robotika a oblasti, jichž se dotýká. Žáci měli možnost sestrojit vlastního robota, zformulovat základní příkazy pro jeho činnost včetně reakcí na vnější podněty. Všem se roboti povedli sestavit a roboti plnili zadané příkazy. Nakonec návštěvy vzdělávacího centra měly děti možnost prohlédnout si různé exponáty, které je pobavily a poučily v nejrůznějších oblastech života, v přírodních i technických vědách.
Fotky

středa 7. ledna 2015

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016 se uskuteční ve dnech 12.5. a 13.5. 2015 od 8:00 do 16:00 hod.. Bližší informace naleznete na  statických stránkách školy - Mateřská škola, nebo Vám je podá vedoucí učitelka paní Y.Stiborová. tel.: 558 652 138

úterý 6. ledna 2015