pondělí 31. května 2010

Exkurze "Osvětim"

Žáci 9. třídy se mohli podívat do míst, kde nacisté vyvraždili cca 1,5 MILIÓNŮ lidí. Prošli místy, kde trpěly a umíraly v nelidských podmínkách tisíce lidí - mužů, žen i dětí.

A proč je nutné vše znát? Určitě proto, aby se historie neopakovala, a aby žáci veděli, co může způsobit rasová nesnášenlivost. I když byli žáci poučení z hodin dějepisu, co se tehdy stalo, moci vidět vše na vlastní oči, má mnohem hlubší a trvalější vliv na žáka než pouhý výklad v hodině. Na závěr bych chtěl přidat část věty, kterou napsala jedná žačka při rozboru exkurze: "... představila jsem si ty lidi, jak chodili po stejné cestě jako jsme šli my... ale mi nebyla zima, neměla jsem hlad a nebolelo mě celé tělo!"

Mgr. Petr Jaroš
PS: Podívejte se na fotky.

pátek 28. května 2010

Environmentální výuka

Naše škola se chystá realizovat další environmentálně zaměřený projekt EU s názvem "pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí". V rámci tohoto projektu se žáci 4. třídy naší školy zúčastní třídenního pobytu na chatě Skalka v Mostech u Jablunkova v termínu 31. května - 2. června 2010. Všechny náklady spojené s projektem včetně dopravy, ubytování i výuky v terénu jsou hrazeny z fondu ESF. Náplní pobytu bude seznámení s ekosystémem lesa. Environmentální výchova se bude prolínat i s výukou anglického jazyka.

Napsala Mgr. Petra Procházková.

Děti z MŠ v Zoo Ostrava

Jako každým rokem,tak i letos jely děti na výlet do ostravské ZOO. I když celý týden pršelo,nám počasí přálo a my si to skutečně užívali. Vždy objevíme s dětma něco zajímavého, snažíme se nakrmit co nejvíce rybiček a kachen. V kuchyni nám upekli vynikající buchty, na kterých si děti pochutnaly. S hromadou zážitků jsme jeli zoovláčkem zpět k autobusu. Už se těšíme na další zážitky.

Napsala Yvetta Stiborová.

středa 26. května 2010

Výlet do ZOO - MŠ

Dne 27.5.2010 v 8:00 hodin pojedeme s dětma do ZOO Ostrava. Dejte dětem pouze batůžek s pláštěnkou, svačinku a nápoje dostanou děti v MŠ. Určitě se najde i něco dobrého na zub. Nedávejte dětem žádné peníze. Předpokládaný návrat je ve 12:30. Držte palce ať vyjde počasí. Vybírat budeme 100 kč (vstupné a vláček).

Napsala Yvetta Stiborová

úterý 18. května 2010

Nový termín pro školu v přírodě.

Plánovaný odjezd žáků 1. stupně na školu v přírodě se v pondělí nezdařil. Důvodem bylo nejen špatné počasí, ale především neprůjezdná silnice z Čeladné na Podolánky. Nový termín je stanoven od 14. června do 18. června 2010 opět na Hotelu Srdce Beskyd. Doufejme, že žáky i učitele bude čekat bezproblémové cestování a nebe bez mráčku.

pondělí 17. května 2010

5. místo v kraji

5. 5. 2010 proběhlo v Ostravě krajské kolo Olympiády v jazyce českém. Jako vítězka okresního kola hájila barvy lískovecké školy Dominika Koflerová a nutno dodat, že skutečně bravurně. V Moravskoslezském kraji obsadila  5.místo a vzhledem k tomu, že soutěžila v kategorii se studenty víceletých gymnázií, pak nás obzvláště těší, že ze zúčastněných základních škol  byla vůbec nejlepší.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

středa 12. května 2010

Video ze Dne matek

Pan Ivo Řeha natočil při vystoupení ke dni matek v Kulturním domě v Lískovci (7. 5. 2010) videozáznam. Umístil jsem jej na server stream.cz a vy si jej nyní můžete prohlédnout.

Projekt " Mimořádně nadané děti "

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu, který se zaměří na vyhledávání dětí s IQ nad 130. Za tímto účelem navštíví 7. 6. 2010 školku protagonisté celé akce i s školním psychologem R. Gavlasem a rodiče budoucích předškoláků (kteří půjdou k zápisu do školy v únoru 2011) s tímto projektem a práci v něm seznámí. Schůzka se bude konat v MŠ 7. 6. 2010 v 15.00 hodin. Rodiče jsou srdečně vítání, bližší informace v MŠ.

úterý 11. května 2010

Globe Games 2010

Svitavy – město, které se stalo na čtyři dny centrem ekologického dění. A naše škola byla u toho.

Každoročně se mohou žáci základních a středních škol něco nového dozvědět, přiučit se, ale hlavně určitým způsobem pomoci přírodě. Ať už terénní hrou, tentokrát kolem jednoho ze svitavských rybníků, tak svou celoroční prací na téma "Ochrana ovzduší" nebo účastí na ekologickém festivalu na závěr. Žákům (Katka Admausová, Michal Adamus, Michal Kaleta, Soňa Lisníková a Dominika Koflerová) se hry velmi líbily a těší se na příští rok do Vsetína.

Mgr. Jaroš Petr
PS: více na fotkách

sobota 8. května 2010

Den matek

Stalo se již tradicí, že každoročně v pátek odpoledne před druhou květnovou nedělí, kdy všechny maminky slaví svůj svátek, praská kulturní dům v Lískovci ve švech. Děti z místní mateřské školy, žáci 1. stupně i několik žáků 2. stupně pod vedením svých učitelek a vedoucích zájmových kroužků s nadšením předvedli maminkám (i tatínkům), babičkám a tetám výborné výkony v tanečním, řečnickém, recitačním, hereckém, hudebním i výtvarném umění. Věříme, že se "barevné" vystoupení všem líbilo.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii 1 a ve fotogalerii 2.

středa 5. května 2010

5 let - eTwinningu

Žáci naší školy spolu s učiteli připravili několik aktivit k pátému jubileu eTwinningu

Další text ...

Děti měly možnost si zasportovat, ale také vyzkoušet pokusy. To vše mělo společný znak – PĚTKU! Ale jinak byli všichni jedničky! 1+1+1+1+1 = 5
Potápěč č. 5 http://www.youtube.com/watch?v=TOHWyO5vAPE
Trik s pěti kartami http://www.youtube.com/watch?v=tdxIwsVIIEE
Pět a pět vajíček http://www.youtube.com/watch?v=s-fRYZ8ofmE
Kouzelník s pětkou http://www.youtube.com/watch?v=jYex7KA9Jgs

K eTwinningu patří pohyb aneb pět karimatek .


Puzzle – eTwinning

pondělí 3. května 2010

Provoz MŠ během letních prázdnin

Ke stránce Mateřská škola je přiložená tabulka s názvem Prazdninovy provoz MS 2010 ve formátu MS Excel. Ukazuje přehled MŠ, které jsou otevřené během letních prázdnin.