pátek 29. ledna 2010

Soutěž v recitaci

Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně proběhlo v pondělí 25. 1. 2010. Děti přednášely ve třech kategoriích. Z 25 malých recitátorů se ti nejlepší umístili takto:

kategorie 1.tříd - 1. Valérie Slívová, 2. Robin Dorotík, 3. Adriana Oháňková
kategorie 2. a 3.tříd - 1. Eliška Kopcová, 2. Přemysl Štukner, 3. Vojtěch Procházka
kategorie 4.a 5.tříd - 1. Veronika Štveráková, 2. Kateřina Procházková, 3. Kateřina Kaňoková

Děkujeme dětem za pěkné výkony a postupujícím držíme palce v obvodním kole 17. února 2010.

Mladý Demosthenes

Dne 22. ledna 2010 se konalo v Ostravě regionální kolo, v němž 2. místo obsadil Jan Kukučka. Vítězem se stal Dominik Sobek, který nás bude reprezentovat v krajském kole. Gratulujeme a do dalšího kola Dominikovi držíme palce.

Fotografie nejlepších si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

středa 20. ledna 2010

Projekt Interaktivní projekční technika

V loňském roce byla naše škola úspěšná při získávání prostředků z evropských fondů. Byl podpořen náš projekt na vybavení interaktivní projekční technikou v úhrnné hodnotě 1 592 432,30 Kč. Realizace projektu proběhla v 2. polovině roku.

Další text ...


Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je aktivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce. Proto jsme se rozhodli zapojit se do výzvy operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, která byla směřována na oblast modernizace školství. S naším projektem "Interaktivní projekční technika" jsme byli úspěšní a byli jsme doporučení Regionální radou tohoto programu k financování.

Realizace projektu probíhala během 2. poloviny roku 2009 a umožnila nám vybavit 8 školních učeben interaktivní projekční technikou – tj. dataprojektorem, interaktivní tabuli a ozvučením. Mimo to získali naši učitelé pro svou výuku 12 notebooků a sad pro hlasování žáků. Všichni naší učitelé prošli sadou školení, kde se naučili pracovat s interaktivními tabulemi a hlasovacími sadami. Celkové náklady na realizaci projektu byly 1 592 432,30 Kč.

Předpokládáme, že realizace projektu "Interaktivní projekční technika" přinese ve svém důsledku efektivněji řízený proces výuky. Naši učitelé získají nástroj, který výrazně zvýší názornost vyučování a pomůže jim lépe zapojit žáky do výuky. U žáků očekáváme zvýšení motivace při výuce, v níž budou učitelé využívat interaktivní projekční techniku.

Realizace projektu Interaktivní projekční technika výrazně zlepšila materiální vybavení naší lískovecké školy a napomohla k modernizaci jejího vybavení, které tak odpovídá současnému technickému vývoji v oblasti vyučovacích pomůcek.


interaktivní tabule v učebně 5. třídy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

úterý 5. ledna 2010

Andělská 4. třída

Poslední den školy před Vánocemi jsme si užili jako andělé. Třídu jsme si hezky vyzdobili a rozdělili se do čtyř skupin, každá si vymyslela svůj název (Polární kometa, Andílci , Zářivá kometa, ...). Soutěžili jsme v hodu papírovou koulí, o nejrychlejšího jedlíka a pijáka, o nejrychlejší přesun po obláčcích. Všichni dostali po zásluze body do celoroční Indiánské hry. Nejvíce jsme se ale těšili na rozbalení dárečků od kamarádů.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Čertovská třída - 4.třída

Třída čtvrťáků se 4. prosince proměnila v Čertovskou třídu. Žáci se měli doma přestrojit za čertíky. Celé dopoledne se všichni věnovali pouze čertovským úkolům, některé byly opravdu zapeklité.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii