pondělí 28. listopadu 2016

Volný den pro žáky - 22. prosince 2016

Volný den (ředitelské volno) pro žáky na den 22. prosince 2016
Vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na den 22. prosince 2016 volný  den (ředitelské volno) pro žáky Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec, příspěvkové organizace, a to z provozních důvodů souvisejících s opravou nátěrů podlahy a dveří. Odhlášení stravy provede škola.
Školní družina bude pro nutné případy v provozu od 6:30 hod. do 16:00 hod. Obdobně výdej obědů pro nutné případy bude zabezpečen v době od 11:30 hod. do 12:30 hod.  Volný den  se netýká mateřské školy.
Mgr. Libor Kvapil,
ředitel ZŠ a MŠ F-M, Lískovec

Žádné komentáře: