středa 28. června 2017

Atletika pro děti do škol

V letošním školním roce se děti ze třetí třídy naší základní školy úspěšně účastnily projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti do škol. V hodinách tělesné výchovy vylepšovaly dovednosti ve skocích, běhání a házení. Za absolvování jednotlivých disciplín získávaly malé medaile, které si mohly zavěsit na diplom a potvrdily tak heslo Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát!

Žádné komentáře: