úterý 6. června 2017

Badatelská výuka v hodinách chemie


Žáci 8. třídy ZŠaMŠ F-M, Lískovec se zapojili do projektu Badatelská chemie -  téma čistota vody.

Co jsme dělali:

  1. Odebrali vzorky vody z místních potoků Podšajárky a Datyňky.
  2. V hodinách chemie pak zkoumali: vzhled vody, zápach vody  a měřili pomoci Aqunal soupravy a indikátorových papírků, pH vody, její tvrdost, obsah dusičnanů a fosforečnanů.
    Jaký byl závěr na našeho zkoumání?
    Voda nezapáchala, tudíž neobsahovala větší množství organických látek. pH vody bylo mírně kyselé, odpovídalo stupni číslo 6, byla středně tvrdá. Obsah fosforečnanů a dusičnanů byl minimální.

Závěr z projektu. Voda v potocích se jeví jako čistá. Je bez většího obsahu organických látek a bez většího obsahu solí, které způsobují růst vodního květu. Výsledky, prezentovaly žákyně 8. třídy Hana Kopelová a Barbora Piváčková na soutěži, která se uskutečnila 31. května v Základní škole v Sedlištích.


Klára Zamazalová a Vendula Lichnová

Žádné komentáře: