čtvrtek 2. března 2017

Jsme v projektu Menu pro změnu

Projekt Menu pro změnu je orientován na zvyšování povědomí o souvislostech mezi naší spotřebou potravin, životním prostředím a životem lidí na celé zemi. Zaměřuje na problematiku zodpovědné spotřeby potravin především z pohledu environmentálních dopadů a vlivu na společnost.
Řeší otázky:
·         sezónních a lokálních potravin
·         průmyslově zpracovaných potravin a palmového oleje
·         agrobiodiverzity
·         spotřeby masa
·         plýtvání potravinami
·         dovozu potravin a férového obchodu
·         bio potravin
Hlavním nositelem a koordinátorem projektu je analytické centrum Glopolis.
TEREZA, vzdělávací centrum je partnerem projektu zodpovědným za koordinaci Ekoškol v České republice a za tvorbu metodických materiálů.

Žádné komentáře: