čtvrtek 2. března 2017

Opravíme si "kolovnu"

Vzdělávací centrum TEREZA, z.ú. a IKEA Česká republika, s.r.o., ocenili naší školu částkou   
   10 000 Kč v rámci výzvy „Velké změny začínají od nejmenších“
Zaměstnanci IKEA a členové vzdělávacího centra TEREZA vybrali náš projekt „Dáme nový kabát naší kolovně“. Díky tomu opravíme a zkulturníme naší nevzhlednou kolovnu.

Byl to již čtvrtý ročník výzvy pro školy zapojené v mezinárodním programu Ekoškola.  Cílem výzvy je podpořit žáky, aby sami vymysleli, co by chtěli v okolí své školy zlepšit, připravili projekt a dovedli celou realizaci až do vysněné podoby.

Můžeme být pyšní, že jsme součástí mezinárodního programu Ekoškola, ve kterém se žáci učí odpovědnému chování, kritickému myšlení, dokážou samostatně rozhodovat, myslet a pozitivně ovlivňují své spolužáky, učitele, rodiče a okolí.  Všichni se snaží o šetrnější provoz své školy a snižuji ekologický dopad svého jednání na životní prostředí.

Žádné komentáře: