čtvrtek 16. března 2017

Základy první pomoci v 8. třídě.

16. března 2017 v rámci výuky přírodopisu, žáci osmé třídy prošli proškolením v poskytování předlékařské první pomoci. Studentky Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku je seznámily s postupy při umělém dýchání, nepřímé masáži srdce, uložení zraněné osoby do stabilizované polohy, pomoci při krvácení, zlomeninách a další.
Nešlo jen o proškolení v klasickém smyslu, ale došlo rovněž k praktickému nácviku na figurínách a navzájem.
Děkujeme studentkám a  vyučující ze SZŠ ve F-M.
Vyučující přírodopisu.

Žádné komentáře: